Alle nyheder

14. juni 2018

Debat

Danmark skal gå forrest på meldepligt

Danmark skal have en markant stemme i de politiske forhandlinger om meldepligtsdirektivet og være med til at løfte ambitionsniveauet. Det er nødvendigt for, at vi får et opgør med de administrative byrder ved havneanløb i EU. Sådan lyder det torsdag i et debatindlæg bragt på Altinget.dk af Henrik Beck, Danske Speditører, Jakob Svane, Danske Havnevirksomheder, Jesper Sebbelin, Danmarks Skibsmæglerforening, Jørn-Henrik Carstens, ITD, Ove Holm, DTL, Rune Noack, DI Transport, Tine K. Pedersen, Danske Havne og Jacob K. Clasen, Danske Rederier.

Danmark skal have en markant stemme i de politiske forhandlinger om meldepligtsdirektivet og være med til at løfte ambitionsniveauet. Det er nødvendigt for, at vi får et opgør med de administrative byrder ved havneanløb i EU. Alt andet vil gå stik imod de ellers rigtige ambitioner fra EU-Kommissionen og den danske regering om at gøre søgodstransport til et mere attraktivt alternativ over lange afstande.

 

EU-kommissionen er netop kommet med sit forslag til revision af meldepligtsdirektivet, som sætter rammerne for meldepligt, når skibe anløber havne i EU. Som parter i Dansk Short Sea Promotion Center hilser vi forslaget velkomment, men vi lægger samtidig vægt på, at lovændringerne skal være ambitiøse. Det er vigtigt, at meldepligten ved havneanløb i EU bliver forenklet markant, det vil gøre søgodstransporten til en reel valgmulighed, når gods skal transporteres inden for eksempelvis Europa.

 

Kommissionen vurderer, at forslaget fuldt udrullet vil medføre et skift af transport fra primært vej til sø, svarende til 3,4 mia. ton gods fragtet en km i 2030. Det vil ikke kun være til gavn for trængselsudfordringerne på det europæiske vejnet, det vil også udløse en CO2-reduktion på 1,8 mio. ton. CO2.

 

I forslaget tydeliggør Kommissionen flere af de udfordringer, der i dag er en hæmsko for omstillingen fra vej til sø. Kommissionen peger blandt andet på, at den nuværende lovgivning ikke har formået at ensrette dataformater, procedurer og rapporteringssystemer på tværs af havne i EU. Et andet væsentligt element er genbrug af allerede indberettet data. Her fejler det nuværende direktiv også. Transport via søvej omfatter et utal af dokumentationskrav, -formater og indberetningssteder. Til sammenligning kan en landtransport på tværs af EU gennemføres ved udstedelse af et enkelt fragtbrev.

 

Vi er positive overfor, at politikkerne nu har fået øjnene op for de mange problemer, som den nationale implementering af det nuværende direktiv har medført. Derfor er det vigtigt, at de politiske forhandlinger ikke mister flyvehøjde, men at lande som Danmark tør hæve ambitionsniveauet. Det er der brug for.

 

Derfor er det vigtigt, at der fra dansk side lægges pres på i de politiske forhandlinger, der nu går i gang. Kun en ambitiøs revision af direktivet, som gør op med administrative byrder og det virvar af forskellige dataformater og systemer, der er i dag, kan sætte skub i europæisk short sea shipping og multimodale transportløsninger i EU.

 

De danske myndigheder med Søfartsstyrelsen er allerede gået forrest internationalt i arbejdet for en ambitiøs tilgang til meldepligt. Det bakker vi op om, og vi håber, at også danske ministre som Ole Birk Olesen og Brian Mikkelsen aktivt vil slå slag i EU-regi på det her felt.

 

Ambitioner her vil mindske de administrative byrder til gavn for søfartens konkurrenceevne, klimaet og målet om at reducere trængslen på vejnettet. Derfor er en tydelig dansk stemme i forhandlingerne afgørende.