Alle nyheder

07. august 2017

Debat

Debat: Danmark skal sikre, at politistaven svinges over verdenshavene

Danmark skal gå forrest og sikre, at reglerne for skibes udledninger håndhæves internationalt. Det skriver Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danske Rederier, og Jørn Jespersen, direktør i Dansk Miljøteknologi i Berlingske Business den 7. august 2017.

Om få år – i 2020 – kommer der nye skrappe krav til indholdet af svovl i skibes brændstoffer, når de sejler på verdenshavene. For svovlindholdet skal ned fra de nuværende 3,5 % til 0,5 %, men hvordan skal de nye regler håndhæves i hele verden?

 

Det bør være en mærkesag for søfartsnationen Danmark at sikre en effektiv håndhævelse af reglerne. For vi er på forkant med udviklingen, da der allerede i dag stilles krav i særligt kystnære zoner – herunder bl.a. Nord- og Østersøen. Her må skibene højst udlede svovl, som svarer til brændstof med 0,1 % svovl.

 

Det har FN’s søfartsorganisation, IMO, vedtaget, og det er godt for både folkesundheden og miljøet. Svovlemissioner har nemlig store helbredsmæssige konsekvenser i form af luftvejslidelser. Men lavsvovlolie eller de såkaldte scrubbere, som kan rense røgen, er dyre sager, og der er derfor store penge at spare for rederier, som ikke overholder reglerne.

 

Det gør nødvendigt med effektiv håndhævelse for at forhindre unfair konkurrence, hvis reglerne omgås. Fx vil et mellemstort containerskib spare godt 2,5 mio. kr. på en tur fra Europa til Asien og tilbage igen ved at undlade at overholde de nye regler. 

 

I Danmark har Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen indtil videre sat ind med effektiv overvågning og håndhævelse af 0,1 % kravet her i Nord- og Østersøen. Fra dansk side har man tænkt innovativt og gjort brug af både fly, den såkaldte ”sniffer” placeret under Storebæltsbroen og senest helikopterovervågning. Og indsatsen har båret frugt: Myndighederne har taget 17 rederier med det ulovlige brændstof, og de første bøder er blevet udstedt. Vigtigst af alt, så viser målinger fra Anholt, at luftkvaliteten er blevet forbedret med over 50 %.

 

Det er positivt, og nu skal den danske indsats fastholdes, og tilgangen bredes ud til resten af verden. Her i Nordeuropa har vi nemlig længe haft problemstillingen omkring håndhævelsen af det dyre miljøkrav tæt inde på livet, men det er vigtigt at få et globalt dækkende håndhævelsessystem på plads og klar i 2020. På det seneste møde i juli vedtog IMO landene netop at igangsætte arbejdet med global håndhævelse af svovlkravene.

 

For ét er, at kontrollere hvad skibene har brugt af brændstof i et kystnært område som Nord- og Østersøen. Det er noget helt andet at kontrollere, hvad der sejles på tusindvis af sømil fra land fx på en tur over Stillehavet. Her kan fly osv. nemlig ikke flyve gennem skibets røgfane og måle niveauet af svovludledning.

 

Derfor foreslår vi følgende: Danske myndigheder bør i IMO FN arbejde for nye krav, så skibene bliver kontrolleret i havne overalt i verden. Derudover skal værktøjskassen til kontrol opbygges, fx med udstyr til løbende målinger af skibenes svovludledninger på åbent hav. Skal den gode indsats fra dansk side fastholdes, så kræver det, at de nødvendige ressourcer afsættes fra politisk hold. Det kræver nemlig en kombination af solidt benarbejde samt stor diplomatisk indsats.

 

Når vi kigger ud globalt, må vi dog ikke glemme den hjemlige opgave. Derfor bør der afsættes midler permanent til at fortsætte den danske håndhævelses- og overvågningsindsats, som indtil nu har været finansieret med midlertidige midler.

 

Hensynet til lovlydige danske rederier og til miljø og folkesundhed nødvendiggør en prioritering af denne indsats. Det må aldrig kunne betale sig at snyde!