Alle nyheder

16. marts 2021

Nyhed

Dansk fregat kommer til at gøre en stor forskel

Foto: Carsten Lundager

Metal Maritime og Danske Rederier er meget glade for beslutningen om at sende et dansk flådefartøj til Guineabugten for at bekæmpe pirateri. Timingen er perfekt, da efterårs- og vintermånederne på grund af vejret er højsæson for pirateri i området

Allerede i efteråret sætter en dansk fregat efter planen kursen mod syd med destination sat til Guineabugten ved Vestafrika.

Området er hårdt plaget af pirateri og kidnapninger og betegnes med rette som verdens farligste farvand. Derfor er man hos Metal Maritime glade for beslutningen om at sende en dansk fregat til området.

”Det er godt, at Danmark som en af verdens førende søfartsnationer, tager sin del af det internationale ansvar for at beskytte skibe og søfolk mod pirateri. Det skylder vi besætningerne om bord,” siger Ole Phillipsen, formand for Metal Maritime & CO-Søfart.

I gennemsnit sejler 30-40 danskopererede skibe i Guineabugten på daglig basis, og tre danske handelsskibe er over de seneste måneder blevet angrebet af pirater i området.

Hos Danske Rederier har man arbejdet målrettet for at få øget sikkerheden for handelsflåden og derfor er Anne H. Steffensen, administrerende direktør, taknemmelig for beslutningen.

”De mange angreb i Guineabugten er det, der har holdt os vågne om natten de sidste mange måneder, og vi har derfor haft som vores højeste prioritet at få gjort noget for søfolkenes og handelsskibenes sikkerhed. Ingen søfarende skal frygte at møde på arbejde. Alle skal kunne være sikre på at komme helskindet hjem,” siger Anne H. Steffensen.

Guineabugten er et stort område, og piraterne opererer ofte langt fra kysten. De går målrettet efter at kidnappe besætningsmedlemmer for på den måde at kunne kræve løsepenge.

”Vi har haft en god dialog med forsvarsministeren og myndighederne om den uholdbare situation, og jeg tør på hele branchens vegne godt sige, at vi er taknemmelige for, at regeringen nu sætter handling bag ordene,” siger Anne H. Steffensen.

Den danske fregat er udstyret med en SEAHAWK-helikopter og vil kunne indsætte specialoperationsstyrker fra fregattens maritime indsatsstyrke, hvis det bliver nødvendigt.  Indsatsstyrken er blandt andet uddannet til at udføre undsættelsesoperationer på kaprede skibe.

”Det danske flådebrag vil uden tvivl gøre en stor forskel. Danmark går forrest og viser vejen, og jeg håber og tror, at det kan have en afsmittende effekt på andre lande. Det er blevet bemærket internationalt, at vi er meget aktive i at løse problemet fra dansk side,” siger Anne H. Steffensen.

I januar udnævnte Danmark den nye særlige repræsentant for maritim sikkerhed, Jens-Otto Horslund, og øgede støtten til bekæmpelse af maritim kriminalitet med 10 mio. kroner.

Fakta om Guineabugten:

  • Mere end 95 procent af alle kidnapninger til søs skete sidste år i Guineabugten.
  • I alt blev der registreret 130 kidnapninger*, som er det højeste antal, International Maritime Bureau nogensinde har set i området.
  • I 2019 blev der registreret 121 kidnapninger* i Guineabugten, og i 2018 78 kidnapninger*.
  • Herudover kommer en lang række hændelser, hvor skibe er blevet angrebet, og pirater kan have været ombord, men besætningen ikke er blevet kidnappet.
  • januar 2021 blev ”MAERSK CARDIFF” angrebet syd for Nigeria.
  • december 2020 blev ’MAERSK CADIZ’ angrebet af pirater næsten samme sted.
  • november 2020 blev ’TORM ALEXANDRA’ angrebet.
  • I alle tre tilfælde slap besætningerne heldigvis fysisk uskadte fra hændelserne med hjælp fra henholdsvis nigerianske og et italiensk krigsskib.
  • Forsvarets Efterretningstjeneste skriver i seneste risikovurdering for 2020blandt andet, at de underlæggende årsager til pirateriet ikke forventes at ville ændre sig positivt på kort til mellemlangt sigt. De forventer heller ikke, at Nigeria og de øvrige lande vil kunne gribe effektivt ind over for piraterne.

 

*Kidnapninger opgjort af International Maritime Bureau (IMB)