Alle nyheder

15. marts 2021

Nyhed

Dansk opbakning til milliardfond til grøn forskning

Danmark bakker op om forslaget om en industrifinansieret forskningsfond, der skal indsamle fem mia. dollars og hjælpe med at få emissionsfrie skibe i søen frem mod 2030. Danske Rederier er meget glade for tilslutningen.

Hver gang et rederi køber et ton brændstof, skal det betale et beløb til en forskningsfond, der skal hjælpe med af finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart.

Sådan lyder det forslag, der skal behandles på det næste møde i miljøkomiteen i FN’s søfartsorganisation, IMO. Forslaget, som er udarbejdet af de internationale rederiorganisationer, får nu støtte af en række vigtige søfartsnationer – heriblandt Danmark, Singapore og Japan.  

Over de næste ti år vil fonden vokse til 5 mia. dollar – eller ca. 40 mia. kroner. Penge der skal sætte turbo på forskning- og udvikling af grønne brændstoffer.

Derfor er man i Danske Rederier glade for, at Danmark også officielt støtter forslaget.

”Det er meget glædeligt at Danmark støtter forslaget. Danmark spiller en vigtig rolle i IMO og med et erhverv, der går forrest og stiler mod CO2-neutralitet i 2050, så er det vigtigt med dansk opbakning til den forsknings- og udviklingsindsats, der skal rulles ud.  Det er ret unikt, at et samlet internationalt erhverv selv foreslår at betale til forskning og udvikling. Vi har brug for en global lovramme vedtaget i IMO, så alle verdens rederier kan bidrage økonomisk til omstillingen, ” siger Jacob Meldgaard, formand for Danske Rederier.

Ideen blev præsenteret tilbage i 2019 og er siden blevet videreudviklet og har således nu også opnået støtte fra toneangivende søfartsnationer.

En global forskningsfond finansieret af skibsfarten var også et af de initiativer, som ’Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark’ afleverede til regeringen i fjor. Dette sammen med en klar opfordring til regeringen om, at støtte op om forslaget i IMO-forhandlingerne.

”Derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen følger op med at sætte Danmarks navn på forslaget og dermed også bruge ressourcer på at forhandle forslaget på plads. Vi krydser fingre for, at landene i FN’s søfartsorganisation IMO vedtager forslaget. Vi har i den grad behov for finansiering til at sætte turbo på udviklingen af de grønne brændstoffer, som skibsfarten skal sejle på i fremtiden. Uden dem kommer vi ikke i mål med en CO2 neutral skibsfart,” siger Jacob Meldgaard.

FAKTA:

  • Forslaget skal drøftes af medlemslande på IMO’s miljøkomitemøde i juni 2021. Hvis forslaget få tilstrækkelig støtte, skal det udvikles yderligere frem mod næste miljøkomitemøde i efteråret, hvor der kan tages en endelig beslutning om at etablere fonden.
  • Allerede nu skal skibe rapportere deres brændstofforbrug til IMO. De oplysninger kan benyttes til at sikre, at alle skibe betaler ind til fonden.