Alle nyheder

01. oktober 2019

Nyhed

Danske Rederier bakker op om klimafokus i åbningstale

Statsministeren slog i sin åbningstale i Folketinget fast, at klimakampen kan blive en fælles dansk kamp. Og at alle brancher - herunder søfart - skal bidrage.

Danske Rederier bakker helhjertet op om statsministerens fokus på klimaudfordringen.

”Vi deler i Danske Rederier helt statsministerens og regeringens fokus på klimaudfordringen, og ser frem til at indgå i partnerskab med regeringen om, hvordan vi på bedst mulig vis løser den globale klimaudfordring, vi står overfor,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

”Der er forskellige udfordringer i forskellige brancher, og vi ser frem til  et tæt samarbejde med regeringen om søfartens udfordringer med at finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Roste erhvervsliv

I sin tale lagde statsministeren også vægt på vigtigheden af at bevare de danske styrkepositioner som f.eks. søfart. Statsministeren sagde blandt andet, at dansk økonomi hviler på gode arbejdspladser og vigtig eksport.

”Det er resultatet af et fremsynet erhvervsliv og dygtige medarbejdere. Men det er også et resultat af aktive politiske beslutninger, hvor vi har turdet satse på danske styrkepositioner,” sagde Mette Frederiksen fra Folketingets talerstol.

Forskningsmilliard på vej

Der er dog ifølge statsministeren behov for øget støtte til den grønne forskning, hvis vi vil sikre erhvervslivets succes. Regeringen vil derfor til næste år bruge en milliard kroner mere på grøn forskning.

Den milliard er der brug for, mener Danske Rederier.

”For at nå i mål med de ambitiøse klimamålsætninger, vi har i skibsfarten, så er vi afhængige af løsninger, som vi endnu ikke kender. Derfor er det  altafgørende, at både vi i branchen - men også staten - prioriterer forskning og udvikling af bæredygtige, maritime løsninger,” siger Anne H. Steffensen.

”Det er et fælles ansvar at løse den bundne opgave, som klimaudfordringen har stillet os over for. Den er vi klar til at løfte vores del af.”