Alle nyheder

28. juli 2017

Nyhed

Danske Rederier: Flere skal søge en maritim uddannelse

Mange unge kan se frem til en maritim uddannelse på en af landets søfartsskoler. Det fremgår af den årlige opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der blev offentliggjort i dag. Det årlige optag viser, at konkurrencen om de studerende er blevet skærpet, og der er behov for et fremtidstjek af uddannelserne, mener Danske Rederier.

I alt 685 studerende er i år blevet optaget på de maritime uddannelser, hvilket er et fald på 91 personer siden 2016. Den skærpede konkurrence om de studerende får Dansk Rederiers direktør, Anne Windfeldt Trolle, til at kalde på handling. Det skal være attraktivt og mere fleksibelt at søge en maritim uddannelse, siger hun. 

”Det Blå Danmark er et rigtig godt uddannelsesvalg, der både giver en fin løn og ikke mindst mange muligheder for at arbejde i hele verden – uanset om det er til søs eller på land, eller om ens uddannelse er kommerciel eller teknisk,” siger Anne Windfeldt Trolle, og tilføjer:

”Faldet i antal optagne studerende på de maritime uddannelser viser, at konkurrencen om de studerende er benhård, og med rekordmange uddannelsesmuligheder til de unge. Derfor bør vi kigge på de maritime uddannelsers sammensætning, så vi sikrer, at uddannelserne fortsat er attraktive, når antallet af uddannelsestilbud stiger.”

Maritim uddannelsespakke skal sikre fødekæden

Danske Rederier har foreslået en maritim uddannelsespakke, der samlet set skal styrke de maritime uddannelser og øge antallet af studerende. Det skal bl.a. være nemmere at søge ind på en maritim uddannelse ved at gøre optaget på skolerne frit. Samtidig skal der gives en større fleksibilitet, når praktikken til søs skal afvikles.

Anne Windfeldt Trolle foreslår, at de maritime uddannelser gives et fremtidstjek, som anbefalet af regeringens maritime vækstteam. Her kan de forskellige forslag fra erhvervet komme i spil.      

”Vi skal ruste de maritime uddannelser til fremtiden, så vi fortsat har en solid fødekæde af danske unge, der søger en karriere i Det Blå Danmark. Konkret foreslår vi at fjerne nogle af de hindringer, der er i dag, hvor man skal have en praktikaftale med et rederi, før man søger optagelse på uddannelsen. Det kan gøres mere fleksibelt med frit optag og en garanteret praktikplads fra rederiernes side. Det vil dog kræve, at de studerende får SU under deres praktik, siger Anne Windfeldt Trolle.

Hun foreslår, at et fremtidstjek skydes i gang med en analyse af de enkelte uddannelsers indhold.

”Vi skal sætte igangsætte et systematisk gennemsyn af de maritime uddannelsernes indhold, så vi sikrer de er i top globalt, og lever op til branchens behov og de studerendes forventninger. Vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, og skal derfor handle nu. Vi glæder os til at komme i gang med dette arbejde sammen med uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere.