Alle nyheder

12. marts 2020

Nyhed

Danske Rederier fortsat åben

Danmark står i en ekstraordinær situation, hvor mange offentligt ansatte er sendt hjem, skoler og daginstitutioner er lukkede, og befolkningen opfordres til at have begrænset kontakt med hinanden for at undgå spredningen af coronavirus.

 

Danske Rederier bakker fuldt op om statsministerens udmelding og tiltagene fra regering og myndigheder.

 

"Det er drastiske skridt, som statsministeren og regeringen har taget, men det er også en dramatisk og alvorlig situation, vi står i. Det er godt at se, at statsministeren tager truslen alvorligt og reagerer så kontant, som hun gør. Vi skal undgå at få italienske tilstande i Danmark," siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

 

Der er fortsat åbent i Danske Rederier, men en lang række medarbejdere klarer opgaverne hjemmefra, og en del møder må aflyses for at imødekomme opfordringerne fra myndighederne. Medlemmerne opfordres til at kontakte de relevante medarbejdere  på e-mail og telefon som normalt.

 

I den nuværende situation opstår hele tiden nye spørgsmål. Danske Rederier vil efter bedste evne forsøge at besvare dem alle. Helt generelt opfordrer Danske Rederier til at følge regeringens og myndighedernes opfordringer.

 

Regeringen opfordrer bl.a. til:

  • Alle private virksomheder skal sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.
  • At virksomhederne alene afholder fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt.
  • At der opretholdes den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansiel infrastruktur mv.

"Det er klart, at de nye tiltag også kræver særlige tiltag for vores medlemmer og de knap 7000 ansatte, der arbejder i rederikontorerne rundt i hele landet, men jeg er sikker på, at rederierne går endda meget langt for at finde fleksible løsninger og f.eks. lade deres medarbejdere arbejde hjemme i det omfang, det er muligt. Vi i det private må tage vores del af ansvaret og gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de næste altafgørende uger" siger Anne H. Steffensen.

 

 

Ved spørgsmål til Danske Rederier kan understående kontaktes:

 

Myndighedsspørgsmål vedrørende coronavirus:

Morten Glamsø – 2267 0705 og e-mail: mgl@danishshipping.dk  med Maria Skipper Schwenn i kopi e-mail: mss@danishshipping.dk

Ansættelsesretligt spørgsmål: Bertil Hohlmann - 2961 1381 med e-mail: bh@danishshipping.dk

 

Generelle spørgsmål og henvendelser fra pressen: Peter Torstensen – 3029 5465