Alle nyheder

02. oktober 2019

Nyhed

Danske Rederier: Grøn milliard er velkommen

Det er positivt, at regeringen i sit finanslovsforslag sætter en milliard kroner af til grøn forskning. Det mener Danske Rederier, der understreger, at nogle af pengene bør gå til den maritime forskning.

”Den maritime forskning i Danmark halter desværre efter de søfartsnationer, vi normalt sammenligner os med. Derfor bør nogle af de penge, regeringen nu afsætter, bruges til at forske i, hvordan vi omstiller skibsfarten i en grønnere og mere bæredygtig retning,” siger Anne H. Steffensen, direktør i Danske Rederier.

”Omstillingen af skibsfarten kan kun ske ved en massiv forskningsindsats, som branchen også selvfølgelig selv skal bidrage til. Men det kræver også en øget offentlig investering i maritim forskning f.eks. til udvikling og test af nye brændstoffer og fremdriftsmidler,” siger Anne H. Steffensen.

Forpligtende klimapartnerskaber

Finansministeren understregede under fremlæggelsen af finanslovsforslaget, at den grønne omstilling skal ske i forpligtende partnerskaber med erhvervslivet. Danske Rederier ser frem til at indgå i et konstruktivt samarbejde med regeringen.

”Danmark har med sine styrkepositioner inden for vedvarende energi og skibsfart  et unikt udgangspunkt for at være foregangsland. Finder vi de teknologier, der kan løse skibsfartens klimaudfordringer, er der mange grønne jobs og grøn eksport at hente. Der er derfor sund fornuft i at prioritere forskningen i maritime grønne løsninger,” siger Anne H. Steffensen.