Alle nyheder

27. november 2019

Nyhed

Danske Rederier: Behov for en globalt orienteret Europa-Kommission

Europa-Parlamentet har i dag godkendt den nye Europa-Kommission. Danske Rederier håber på en globalt orienteret Kommission, som vil trække resten af verden med i håndteringen af klimaudfordringerne.

Med et stærkt fokus på klima, grøn omstilling og forskning, ligger den nye Kommissions prioriteter på mange områder godt i tråd med Danske Rederiers, hvor nedbringelse af branchens C02-udledning har højeste prioritet.

”Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at løse de stigende klimaudfordringer. Det bakker Danske Rederier fuldt ud op om. Jeg håber dog, at Kommissionen vil huske på, at globale udfordringer aldrig kan løses af EU alene. Vi skal have hele verden trukket med,” siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles Repræsentation.

Rederibranchen er et globalt erhverv, som hver dag fragter varer verden rundt. Derfor bekymrer det Danske Rederier, at den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har foreslået mere regulering af shippingbranchen på europæisk niveau.

”Vi vil altid advokere for, at regulering af sektoren skal foregå globalt. Det sker gennem FN’s International søfartsorganisation IMO. Kun herved kan vi sikre en effektiv håndtering af klimaudfordringerne, og derudover sikre lige konkurrencevilkår,” siger Jens Valdemar Krenchel.

Forskning og innovation er vejen frem

Danske Rederier glæder sig dog meget over, at den nye Kommission vil investere rekordhøje beløb i banebrydende forskning og innovation. Her giver europæisk fokus nemlig god mening, og Danske Rederier er klar til fortsat at indtage en aktiv rolle.

”Jeg håber meget på et godt og konstruktivt samarbejde mellem Kommissionen og den europæiske shippingindustri inden for det her område. For det er fuldstændig afgørende, at vi finder nye bæredygtige brændstoffer til vores skibe. Det kan kun ske gennem netop massiv forskning og innovation,” siger Jens Valdemar Krenchel.

Fakta:

  • Den europæiske shippingindustri bidrager årligt med €147 mia. til EU’s BNP og beskæftiger direkte og indirekte ca. 2,1 mio. mennesker.
  • Skibsfart til og fra samt i EU står for omkring 1/6 af shippingbranchens CO2-udledning.
  • FN’s internationale søfartsorganisation IMO vedtog i 2018, at den globale søfarts CO2-udledning skal reduceres med minimum 50% i 2050 sammenlignet med 2008.