Alle nyheder

26. juni 2019

Nyhed

Danske Rederier hilser ny regering velkommen

Med et stærkt fokus på klima og grøn omstilling flugter den politiske aftale, der landede sent tirsdag aften, med Danske Rederiers vigtigste prioriteter. Derfor ser adm. direktør, Anne H. Steffensen, frem til at samarbejde med den nye regering om at finde grønne løsninger til skibsfarten.

”Først og fremmest tillykke til Danmarks næste statsminister, Mette Frederiksen. Hun er lykkedes med at lande en politisk aftale, der knytter en ansvarlig erhvervspolitik sammen med et stærkt fokus på klima og den grønne omstilling. Det er en dagsorden, som vi i Danske Rederier i den grad også arbejder for og bakker op om,” siger Anne H. Steffensen.

”Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde om, hvordan vi kan bibeholde Danmarks førerposition inden for søfart, samtidig med at vi sammen finder frem til en mere klimavenlig skibsfart. Det er en bunden opgave at finde frem til det CO2-neutrale skib, og derfor er vi hos Danske Rederier specielt glade for at se en politisk vilje til at øge midlerne til grøn forskning og demonstrationsprogrammer,” siger Anne H. Steffensen.

Aftalen mellem Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Enhedslisten lægger også op til at inddrage interessenter i arbejdet for et mere energieffektivt samfund. Her er Danske Rederier klar til at indtage en aktiv rolle.

”Søfarten har allerede ambitiøse globale mål for nedbringelse af sit klimaaftryk. Men hvis vi skal nå de mål – og det skal vi – så er vi afhængige af løsninger, som vi endnu ikke kender. Derfor bør en del af de midler, den nye regering vil afsætte til grøn forskning, øremærkes til det maritime område,” siger Anne H. Steffensen, og tilføjer:

”Vi har med dansk søfart en styrkeposition og dermed en unik chance for at udvikle nye eksportmuligheder i en virkelighed med global efterspørgsel på grønne løsninger.”

 

Fakta om Dansk Søfart:

  • Det Blå Danmark står i runde tal for 25 procent af Danmarks samlede eksport og bidrager med både vækst og beskæftigelse i hele Danmark.
  • Danmark er verdens 6. største søfartsnation
  • Danske Rederier alene eksporterede i 2018 for 188 milliarder kroner