Alle nyheder

31. maj 2018

Nyhed

Danske Rederier og Rederiforeningen af 2010 fusionerer

På en ekstraordinær generalforsamling den 31. maj besluttede medlemmerne af Rederiforeningen af 2010 at bakke op om en fusion med Danske Rederier. Det betyder, at de to foreninger fra 1. juli 2018 vil blive lagt sammen og fortsætte med Danske Rederiers navnetræk og logo.

Der var her til eftermiddag ekstraordinær generalforsamling i Fredericia i Rederiforeningen af 2010. Mødet var indkaldt i forlængelse af, at medlemmerne i Danske Rederier den 24. maj godkendte en fusion mellem de to foreninger. Dermed var vejen banet for en sammenlægning af de to, hvilket bliver en realitet per 1. juli 2018 med dagens godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling. Det glæder Danske Rederiers formand:

”Det er en rigtig god nyhed, at Rederiforening af 2010 med dagens beslutning går sammen med Danske Rederier i en samlet forening. Vi har i mange år haft et godt samarbejde, som er blevet stadigt tættere. Med dagens beslutning, så tager vi skridtet fuldt ud og får èn stemme for handelsflåden. Det tror jeg tjener rederierhvervet, og vi skal sammen sørge for, at vores værdiskabelse bliver tydelig både lokalt, nationalt og såmænd også internationalt,” siger Niels Smedegaard, formand for Danske Rederier og CEO i DFDS A/S.

Formand for Rederiforeningen af 2010, Niels Højlund Hansen fra Nordane Shipping, glæder sig også over, at sammenlægningen nu bliver en realitet. Han hæfter sig ved, at det har været en god og grundig proces, som har støbt det fundament, som fusionen bygges på. Her er medlemmerne blevet hørt og dermed har man fundet den optimale vej frem. Det har været vigtigt for medlemmerne i Rederiforeningen af 2010, fortæller han:

”Det har været en fornøjelse at arbejde med formandskabet i Danske Rederier om den her fusion, for det er selvfølgelig kompliceret stof. Ikke desto mindre er vi lykkedes med at finde gode løsninger, som vi har kunnet tale igennem med medlemmerne. Det tror jeg, er en væsentlig årsag til den brede opbakning til, at vi fremadrettet ikke bare er fælles om ambitionen om et stærkt Blåt Danmark – men også taler med en stemme for at nå målet. Det bliver en fornøjelse,” siger Niels Højlund Hansen.

De to foreninger har allerede fælles sekretariat og udvalgsstruktur. Med beslutningen om at fusionere per 1. juli i en forening med Danske Rederiers navnetræk, så indtræder LL og NN fra Rederiforeningen af 2010 også i Danske Rederiers bestyrelse. Den udvides hermed til at rumme otte medlemmer, som er følgende:

Niels Smedegaard, DFDS A/S (formand), Claus V. Hemmingsen, A. P. Møller – Mærsk A/S (næstformand), Jacob Meldgaard, TORM A/S, Jan Rindbo, D/S Norden A/S, Lars Simonsen, M.H. Simonsen, Martin Fruergaard, Ultragas ApS, Mikael Skov, Hafnia Tankers og Niels Højlund Hansen, Nordane Shipping.