Alle nyheder

09. februar 2018

Nyhed

Danske Rederier og Rederiforeningen af 2010 overvejer sammenlægning

Danske Rederier repræsenterer i dag langt den største del af den danske tonnage med hovedvægt på den oceangående handelsflåde. Tilsvarende rummer Rederiforeningen af 2010 primært skibsfarten i de nære farvande, samt den danske offshoresektor. Tilsammen er de to organisationer omdrejningspunktet i den danske maritime klynge, som står for 25 pct. af Danmarks samlede eksport.

Der er i dag store overlap i prioriteter og fokus for de to organisationers arbejde, og medlemmernes internationale udsyn karakteriserer også begge foreninger. Netop de åbenlyse fælles interesser er også årsagen til, at de to foreningers bestyrelser efter års tæt samarbejde, nu ønsker en egentlig sammenlægning. Det vil nemlig stille rederierhvervet endnu stærkere, mener Danske Rederiers formand.

”Vi har fælles interesser som Danmarks største eksporterhverv, og vi står sammen om fortsat at skabe stor værdi for det danske samfund. Her er det afgørende med fortsat politisk velvilje i forhold til at give rederierhvervet internationalt konkurrencedygtige vilkår. Derfor er det naturligt, at vi løbende overvejer et tættere samarbejde mellem de to foreninger, så vi også fremadrettet står sammen om at finde gangbare løsninger,” siger Claus V. Hemmingsen, Vice CEO i A.P. Møller-Mærsk og formand for Danske Rederier.

De samme overvejelser gør sig gældende i Rederiforeningen af 2010. Her er der stor tilfredshed med det samarbejde om blandt andet drift af det fælles sekretariat, som er kommet til udtryk i håndgribelige politiske resultater og god støtte til rederierne i deres daglige arbejde.

”Vi har jo arbejdet sammen i mange år og kan se, at det fungerer godt. Men vi tror også, at vi som erhverv står stærkere med en fælles stemme. Den aktuelle maritime vækstplan er jo et glimrende eksempel på, at hele erhvervets interesse adresseres politisk – og det skal vi bygge videre på. Derfor ser jeg frem til som formand at få afsøgt perspektiverne i en egentlig sammenlægning blandt medlemmerne. Det skal vi se nærmere på i den kommende tid,” siger Niels Højlund Hansen, ejer af Nordane Shipping og formand for Rederiforeningen af 2010.

Det foreningsinterne arbejde vil pågå over de næste måneder.