Alle nyheder

20. december 2018

Nyhed

Danske Rederier sætter strøm til viden om søfart

Danske Rederier åbner nu op for alverdens maritim viden, så interesserede kan danne sig et overblik over søfarten på en hurtig og overskuelig måde

Med få klik bliver det således muligt på Danske Rederiers hjemmeside at se opdateret data over verdens største rederier, handelsruter, nybygninger og en hel række anden relevant information.

 

Initiativet hedder Danske Rederiers Videnbank og er del af organisationens bestræbelser på at holde interesserede ajour med udviklingen på det maritime område.

 

”For os er en kerneopgave at stille viden og fakta om søfart til rådighed. Derfor har vi arbejdet med at kunne formidle viden om søfart på en spændende og lærerig måde - samtidig med, at det er let tilgængeligt. Det mener vi, at vores åbne videnbank er med til at realisere,” siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

 

Videnbanken, der er placeret i analyse afsnittet på danishshipping.dk, har været seks måneder undervejs og er bygget op til at give indsigt i en række søfartsemner.

 

Det er meningen, at initiativet skal erstatte en række tidligere statistiske sæsonudgivelser fra foreningen - og i stedet fungere som et dynamisk og dagligt opdateret værktøj for alle og enhver. I samme ombæring bliver mængden af tilgængelige data markant forøget.

 

”Tidligere udgav vi kun en vis mængde søfartstal, enten gennem den halvårlige publikation, der gik under navnet Facts and Figures, eller når vi modtog henvendelser vedrørende konkrete emner. Men vi mærker en stigende efterspørgsel på indsigt i søfart, hvorfor vi har valgt at øge både belyste søfartsemner og tilgængeligheden dertil,” siger Jonas Hoffmann, der er analytiker i Danske Rederier og ansvarlig for den nye videnbank. Og han fortsætter.

 

”Det er i dag ikke alene branchen, som interesserer sig for den maritime sektor, men også medier, uddannelser og det øvrige erhvervsliv. Det har vi valgt at lytte til, hvorfor vi i videnbanken har udvalgt en række områder inden for søfart, som beskriver forskellige dele af vores branche, der typisk efterspørges viden på.”

 

Det vil også være Jonas Hoffmann, man kan henvende sig til, hvis man har spørgsmål til brug af videnbanken, eller hvis der er oplysninger, man ikke kan finde i systemet.

 

Danske Rederiers Videnbank findes på danishshipping.dk/analyse eller ved at følge linket her.