Alle nyheder

23. september 2021

Nyhed

Danske Rederier søger engageret praktikant i Bruxelles i foråret 2022

Vil du være en del af en industri, som står midt i en vigtig grøn omstilling, hvor der skal findes nye og grønnere brændstoffer til at transportere varer på verdenshavene? Så er der her en spændende mulighed.

Du vil med praktikopholdet få masser af praktisk erfaring med interessevaretagelse på EU-niveau inden for særligt international handel, klima, miljø og transport. Som en integreret del af dit arbejde vil du skabe internationale netværk og bidrage til at skabe alliancer blandt centrale beslutningstagere på vegne af det danske maritime erhverv.

Praktikanten på Danske Rederiers Bruxelles-kontor er en uundværlig del af teamet. Konkret vil du komme til at beskæftige dig med politiske analyser, politisk kommunikation, møder i EU-institutionerne, informationsovervågning samt opgaver knyttet til kontorets løbende drift.

Tildelingen af ansvar vil naturligt stige i takt med, at dine kompetencer udvikler sig under praktikforløbet, da Danske Rederier efterstræber at stå for det bedst tænkelige praktikforløb for den studerende. Du vil opleve et dynamisk arbejdsmiljø i Bruxelles, hvorfor dit ansvar naturligvis skal følge med.

Af samme årsag er der mulighed for at forlænge opholdet til to semestre (et kalenderår). Det er ikke et krav, men vil være en spændende og udbytterig mulighed for begge parter.

Vi forestiller os, at du

  • er i gang med en relevant samfundsfaglig kandidatuddannelse.
  • har et solidt teoretisk kendskab til EU-forhold
  • taler og skriver engelsk flydende
  • er indstillet på at løse både politiske og driftsmæssige opgaver
  • er social, engageret, fleksibel og god til at skabe kontakter.

Du kan forvente

  • udfordrende opgaver i et spændende internationalt miljø i Bruxelles
  • et solidt indblik i EU's beslutningsproces og interessevaretagelse for Danmarks største eksporterhverv
  • indsigt i mange forskellige politikområder lige fra klima og miljø til transport og handel
  • en månedlig godtgørelse, samt tillæg til bolig i Bruxelles.

Er du interesseret?

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Sekretariatschef hos Danske Rederiers Bruxelles-kontor, Jens Valdemar Krenchel, på + 32 474 013 111 eller på mail jvk@danishshipping.dk .

Du kan finde mere information om Danske Rederier på vores hjemmeside www.danishshipping.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og relevante bilag til hr@danishshipping.dk senest søndag den 10. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.

Om Danske Rederier

Danske Rederier er en interesse- og arbejdsgiverorganisation for det danske rederierhverv. Danske Rederier blev stiftet i 1884 og har siden været samlingspunkt for dansk skibsfart, der i dag er Danmarks største eksporterhverv og trækker 95.000 arbejdspladser i Det Blå Danmark.

Dansk skibsfart står for kvalitetsskibsfart og omfatter både container-, tørlast-, produkttank-, gastank- og specialfart.

Danske Rederier varetager erhvervets interesser og fungerer som arbejdsgiverorganisation for medlemmerne med indmeldte skibe under dansk flag.

Danske Rederier spiller en aktiv rolle i forhold til myndigheder og beslutningstagere både herhjemme og internationalt. Herudover er Danske Rederier medlem af de internationale rederiorganisationer ICS og ECSA. Organisationen er derfor med i alle relevante sammenhænge og har permanent kontor i Bruxelles.