Alle nyheder

04. juni 2021

Nyhed

Danske Rederier: Sommer- og erhvervspakke rammer helt rigtigt

Sommer- og erhvervpakken sikrer gratis billetter på både ø- og genvejsfærger over en lang periode og styrker den grønne omstilling samt eksportindsatsen. Danske Rederier har arbejdet for at sikre den rette sammensætning og er meget tilfreds med resultatet

Lader du bilen stå og springer på cyklen eller går ombord på en dansk færge i juli, august eller september, kan du lade dankortet bliver i lommen.

Regeringen afsætter sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet 75 mio. kroner til gratis færgebilletter hen over sommeren. Ud over gående og cyklister vil handicappede med bil også få mulighed for at sejle gratis. For at undgå for stort pres på små færger og øsamfund, bestemmer færgerne i år selv, hvornår gratisbilletterne skal bruges i juli, august og september.

Det er blot et af de mange aftryk, som Danske Rederier har kæmpet for i aftalen.

”Det er en god prioritering af midlerne, som partierne netop har aftalt. Der er fokus på lokale og nære indsatser gennem gratis færger, og der er samtidig skruet op for det lange lys med en klima- og eksportindsats, som også gavner rederierne. Vi har knoklet for at sikre, at pakken blev skruet rigtigt sammen, så vi er glade for, at vores indsats har virket,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Midler til grøn mission

Sammen med Danmark er USA, Norge, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og Global Maritime Forum ledere af projektet ’Mission Innovation’, der arbejder for at nå ambitionen om nulemissionsskibsfart.

Som en del af eksportindsatsen er der to mio. kroner i 2021 og fire mio. kroner årligt i 2022-2023 til dansk lederskab af den internationale shipping mission.

”Det er en investering i fremtiden, hvor Danmark går forrest i udviklingen af fremtidens skibsfart. Der skal udvikles ny skibsteknologi, nye brændstoffer og ny energiinfrastruktur i havnene og ny regulering gennem internationale offentlige-private samarbejder. Med de afsatte midler viser vi igen fra dansk side, at vi mener det gravalvorligt, når vi siger, at fremtidens skibsfart er grøn,” siger Anne H. Steffensen.

Stærkere dansk stemme i FN’s Søfartsorganisation

Med pakken bliver den diplomatiske indsats i den grønne omstilling af skibsfarten også opprioriteret. Danmark får stærkere stemme i FN’s søfartsorganisation, IMO med udstationeringen af en IMO-attaché på ambassaden i London, og der afsættes penge til lederskabet af arbejdet med at gøre skibsfarten klimaneutral Shipping Mission,

I alt afsættes tre mio. kroner i 2021 og fire mio. kr. årligt i 2022-2023 til at løfte Danmarks interessevaretagelse i IMO samt opnormering af Søfartsstyrelsens arbejde på det internationale klimaområde, herunder til også at kunne yde sekretariatsbistand til IMO-attacheen.

”Det er i IMO, at de store linjer for skibsfarten tegnes. Derfor er det særdeles vigtigt for Danmark som en af verdens førende søfartsnationer at stå stærkt i IMO ikke mindst i de igangværende klimaforhandlinger. Danmark står klart stærkere med en IMO-attaché og flere midler til Søfartsstyrelsen,” siger Anne H. Steffensen.

Besætningsskifte i København fortsætter

Siden juli sidste år har søfarende haft mulighed for at rejse gennem Danmark med henblik på besætningsskift under kontrollerede forhold. Så længe der er særlige rejserestriktioner og udfordringer med bl.a. vaccinationer på globalt plan, vil der være udfordringer med besætningsskift, og ordningen i Københavns Lufthavn fortsætter derfor året ud.

”Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er for vores medlemmer at kunne få søfolk til og fra skibene. Omkring 2500 søfarende har indtil videre anvendt ordningen. Nu forlænges den midlertidige ordning med besætningsskift i Københavns Lufthavn til resten af 2021, og det er vi taknemmelige for,” siger Anne H. Steffensen.

Der afsættes fem mio. kr. i 2021 kroner til Udlændingestyrelsens og Politiets indsats i den forbindelse.

Se hele aftalen her