Alle nyheder

14. juni 2017

Nyhed

Danske Rederier: Styrkelse af den danske udenrigstjeneste gavner dansk skibsfart

Udenrigsminister Anders Samuelsen og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs har i dag præsenteret en ny samlende udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der skal sætte rammerne for de danske interesser i 2017-18 med udgangspunkt i kerneområder som migration, sikkerhed, EU og Brexit, globalisering og Arktis. 

Strategien blev i dag præsenteret på ryggen af udredningsarbejdet fra 2016, hvor Danske Rederiers adm. direktør Anne H. Steffensen deltog i ambassadør Peter Taksøe-Jensens følgegruppe.  


Verden er i mellemtiden ikke blevet mindre kompleks. Med et lurende Brexit samt markant global usikkerhed – på såvel sikkerhed som på verdensmarkedet – er det vigtig, at Danmark med den nye strategi sætter en klar retning og samtidig styrker udenrigstjenesten og det danske diplomati markant.

EU med fokus på global handel

Danske Rederier hilser den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi velkommen. Her er der i særdeleshed tilfredshed med, at regeringen sætter stort fokus på vigtigheden af fortsat voksende international samhandel og samtidig har øje for, at berettiget skepsis over for handel og globalisering skal adresseres.

”Det er vigtigt at fokusere EUs kræfter mod indsatsen for øget global samhandel og håndtering af internationale udfordringer, samtidig med vi mindsker detailreguleringen af emner, der reelt ikke har grænseoverskridende betydning,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Forstærket fokus på Brexit er godt nyt

Storbritannien er et marked af afgørende vigtighed for danske rederier inden for alle segmenter. I 2016 var landet det tredjestørste marked og stod for over fem pct. af danske rederiers udenlandske aktiviteter. Af samme grund er det godt nyt, at regeringen i den nye strategi lægger op til at styrke indsatsen for at sikre Danmarks samlede interesser i de kommende forhandlinger med Storbritannien.

I forbindelse med følgegruppens arbejde har Anne H. Steffensen tidligere peget på behovet for en udenrigstjeneste, der har kapaciteten til at støtte dansk erhvervsliv. Det er derfor glædeligt at se det krystalliseret i strategien.

”Brexit rummer potentielt store udfordringer for danske rederier, og det er derfor rigtig set, at Danmark styrker indsatsen for at løfte erhvervslivets interesser i de kommende forhandlinger,” siger Anne H. Steffensen.

Udenrigspolitikken har afgørende betydning for Danske Rederier. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv. Mere end 90 pct. af aktiviteterne er eksport, og 70 pct. af aktiviteterne sker uden for EU.