Alle nyheder

24. oktober 2020

Nyhed

Danske Rederier tager næste skridt mod mere lige kønsfordeling

Nu præsenterer Danske Rederier en ny handleplan for flere kvinder i shipping. Handleplanen er en helt konkret guide til rederier, som ønsker at øge andelen af kvinder på arbejdspladsen.

Mange rederier vil gerne have en mere lige kønsfordeling og tiltrække flere kvinder til branchen. Det stod klart, da Danske Rederier i januar lancerede ’Charter for flere kvinder i shipping’, som 24 rederier nu har underskrevet og tilsluttet sig.

Et af de rederier, som er i gang med indsatsen for at tiltrække og fastholde flere kvinder, er DFDS.

”Vi er meget bevidste om, at vi har brug for både mænd og kvinder for at få de rette kompetencer og den rette dynamik I DFDS. For at sikre, at vi rykker os, har vi sat mål for kønsfordelingen. Mindst 30 procent skal være kvinder både på havet og i land allerede i 2023, siger Anne-Christine Ahrenkiel, Chief People Officer,  DFDS.

Næste skridt i indsatsen

For at følge op på ønsket om at tiltrække og fastholde flere kvinder til rederierhvervet er Danske Rederier nu klar med en handleplan, som skal hjælpe rederier til at føre deres ønske ud i livet.

Handleplanen er en slags ’plug and play-guide’, som sikrer, at alle rederier kan komme i gang med indsatsen og nå deres mål.

”Vi vil have flere kvinder ind i shipping, og det vil rederierne også. Men det kan være svært at finde ud af, hvor man præcist skal tage fat, når man vil ændre kønsfordelingen. Vores nye handleplan skal være en hjælp med indsatsen, hvor man kan føre sine egne mål ind, udpege ansvarlige og sætte deadlines. Jeg tror, det er kærkomment, at vi hjælper med et så håndgribeligt værktøj,” siger Anne Windfeldt Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.

Ved den seneste opgørelse i starten af året var 14 procent af alle de ansatte i danske rederier kvinder, mens kun otte procent af de søfarende på danskflagede skibe er kvinder, når man også medregner færgerne. Ser man alene på den danskflagede handelsflåde, er to procent kvinder.

Hjælp til store og små rederier

Handleplanen er opdelt i emner som ’Mål for kønsbalancen’, ’Branding’, Rekruttering’, og ’Talent- og karriereudvikling’. Herunder er der beskrevet en række konkrete handlinger, man kan vælge og mulighed for at udpege ansvarlige og deadlines.

Det kan eksempelvis være:

- Indret det fysiske arbejdsmiljø både til søs og på land tiltalende og inkluderende for begge køn.

- Sørg for, at arbejdstøj er designet til begge køn.

- Indfør og synliggør nultolerance for mobning og chikane i både ord og handling.

”Vi repræsenterer rederier i alle størrelser, og rederierne har derfor meget forskellige forudsætninger for en indsats for flere kvinder i shipping. Nogle har store HR-afdelinger, som kan benytte handleplanen som inspiration og plukke i den. Andre har langt færre ansatte, og her kan handleplanen spare tid, som i stedet kan bruges på selve indsatsen,” siger Anne Windfeldt Trolle.

Senere i efteråret vil topchefer fra rederierne blive inviteret til et møde, hvor de kan drøfte erfaringer med indsatsen for at tiltrække og fastholde flere kvinder i shipping.

Find hele handleplanen her.