Alle nyheder

23. januar 2020

Nyhed

Danske Rederier vil have flere kvinder om bord

Brian Rasmussen, Fotografhuset

Danske Rederier præsenterer et nyt initiativ, der skal øge andelen af kvinder i de danske rederier. De første rederier har skrevet under på, at de vil gøre en ekstra indsats for at få flere kvinder ind i shipping - og holde på dem.

Knap 20.000 mænd og lidt mere end 3.000 kvinder. Det er fordelingen af mænd og kvinder ansat i de danske rederier.

Den fordeling er skæv og skal ændres, mener Danske Rederier, som nu har taget initiativ til et charter, hvor rederierne kan forpligte sig til at gøre en indsats for ligestillingen.

De første 13 rederier skriver under på charteret senere i dag, hvor ligestillingsminister Mogens Jensen også vil tale.

”Vi har en stor udfordring med at rekruttere arbejdskraft til Det Blå Danmark. Og lige nu går vi ganske enkelt glip af halvdelen af talentmassen, når vi ikke er bedre til at tiltrække kvinder. Det prøver vi nu at gøre op med og vil sammen med rederierne gøre en indsats for at få flere kvinder om bord. Jeg er glad for den store opbakning til initiativet, og for at ligestillingsminister Mogens Jensen lægger vejen forbi i dag,” siger adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Ledelsen tager ansvar
I det nye charter forpligter rederierne sig blandt andet til at udarbejde en strategi eller plan for at øge andelen af kvinder i virksomheden og beskrive og igangsætte initiativer, der skal støtte det.

De skal også udvikle og opstille mål for andelen af kvinder i virksomheden og udpege et medlem af topledelsen til at være ansvarlig for indsatsen.

”Rederierne vælger selv, hvordan de vil tilrettelægge indsatsen. De driver vidt forskellige forretninger, og deres udgangspunkter er forskellige. Derfor vil vi ikke forsøge at presse dem til at nå ét bestemt mål. Men vi har et mål for, hvor mange af rederierne der skal tilslutte sig charteret. Når vi træder ind i 2021 skulle 75 procent af rederierne, som repræsenterer 75 procent af medarbejderne gerne have skrevet under, siger Anne H. Steffensen.

Fakta:

- 14 procent af de ansatte i danske rederier er kvinder.

- 7 procent af de ansatte til søs er kvinder.

- 2 procent af de ansatte til søs er kvinder, hvis man fraregner færgerederier. 

- 33 procent af de ansatte på land er kvinder.