Alle nyheder

01. oktober 2018

Nyhed

Danske Rederiers praktikkontor modtager donation

Den Danske Maritime Fond har netop givet en donation til Danske Rederiers praktikkontor. Pengene er øremærket til udviklingen af en maritim praktikportal, der skal understøtte arbejdet med at koordinere praktikpladsgarantiens 350 praktikårsværk.

350 praktikårsværk kræver sit at koordinere. Derfor har det nye maritime praktikkontor, drevet af Danske Rederier, netop modtaget en økonomisk håndsrækning fra Den Danske Maritime Fond.

Donationen er bl.a. øremærket til udvikling af en ny webportal, der kommer til at fungere som en nem og overskuelig platform for rederier, uddannelsesinstitutioner og uddannelsessøgende. Og den maritime praktikportal bliver da også blevet hilst velkommen af de kommende brugere, som er kommet med mange input til, hvad portalen skal kunne rumme af funktioner.

For eksempel har rederierne haft et ønske om både at kunne rekruttere og få hjælp til den administrative del af ansættelsesprocessen. Uddannelsesinstitutionerne og søfartsskolerne har behov for transparens i forhold til, hvilke rederier der udbyder praktikpladserne, og hvor eleverne konkret er i praktik. Og sidst, men ikke mindst, efterspørger de uddannelsessøgende, der gerne vil i praktik til søs, et bedre overblik over hvilke rederier, der udbyder praktikpladser, samt mere grundig vejledning i forbindelse med praktikansøgninger.

”Vi vil naturligvis tage højde for alle ønsker i arbejdet med at udvikle portalen. Alt sammen bidrager det til at gøre det maritime erhverv mere åbent for unge, der er i uddannelse eller ønsker at komme det. Derfor har det været så vigtigt, at Den Danske Maritime Fond har bevilliget fondsmidler til dette projekt, så vi fremadrettet kan få danske kompetencer inden for søfart,” lyder det fra Anne Panknin Kristensen, maritim praktikkoordinator i Danske Rederier.

Praktikportalen forventes at være køreklar i slutningen af januar.

 

Fakta – hvad er et praktikårsværk

For at opnå et praktikårsværk kræver det, at man har været 12 måneder til søs. Et praktikårsværk kan derfor ikke sidestilles med en praktikplads, som sagtens kan indeholde færre måneder til søs. Det er nu muligt at kombinere praktikophold hos forskellige rederier. Et praktikårsværk kan derfor godt strække sig over en flerårig uddannelsesperiode.