Alle nyheder

29. november 2017

Debat

Debat: Danmark står stærkt globalt

Rettidig omhu fra skiftende regeringer kombineret med dygtige medarbejdere og fremsynede virksomheder betyder, at Danmark i dag er en af verdens førende maritime nationer. Den position kan ikke tages for givet, og derfor er det vigtigt, at regeringens varslede maritime vækstplan rummer klare ambitioner og vægtige tiltag, når den kommer inden længe.

Sådan skriver Claus V. Hemmingsen, formand for Danske Rederier, sammen med Claus Jensen, formand for Dansk Metal og Thomas Knudsen, CEO Man Diesel og formand for Danske Maritime. Debatindlægget blev bragt i Jyllands-Posten den 27. november 2017.

Uanset hvor i landet man retter blikket mod, er der væsentlige maritime aktiviteter i Det Blå Danmark. Det er samlebetegnelsen for rederier, værfter, udstyrsproducenter, havne og de mange andre danske erhvervsaktiviteter, der er rettet mod aktivitet til søs. Det er en succesfuld maritim erhvervsklynge, der står for hele 25 procent af Danmarks eksport og giver arbejde til knap 95.000 mennesker her i landet.

 

Og klyngen sætter aftryk over hele landet. Værfter og udstyrsproducenter, som tilsammen beskæftiger godt 35.000 mennesker, ligger typisk uden for hovedstadsområdet, og selvom rederiernes hovedkontorer gavner hovedstaden mest, så bor to tredjedele af de mere end 7.600 danske søfolk i yder- eller landkommuner. Tilmed er et fællestræk for de ansatte i den maritime klynge, at de typisk har en løn, der ligger et godt stykke over gennemsnittet. Så både lokalt og på landsplan er det vigtige jobs.

 

Et andet fællestræk er, at de maritime virksomheder er internationalt orienterede. Udstyrsproducenterne sælger deres dele til skibsværfter i Kina, Japan og Sydkorea, og rederiernes skibe konkurrerer om laster mellem eksempelvis Afrika og Asien med skibe fra hele verden. Der findes meget få erhverv, der er lige så globale som rederierne, og det påvirker alle i den maritime klynge.

 

Det kan derfor undre, at Danmark med sin beskedne størrelse kan regne sig blandt verdens største maritime nationer. Og det er et imponerende resultat af årtiers målrettet indsats fra politikere, myndigheder og virksomheder. Dygtige medarbejdere og virksomhedsledere kan ikke alene forklare, at hovedkontorer, skibe og store dele af produktionen er blevet fastholdt her i landet.

Danske politikere har dygtigt tilpasset de maritime rammevilkår, ajourført de maritimt orienterede uddannelser og optimeret de mange andre indsatser fra myndighedernes side rettet mod den maritime klynge. Generel erhvervspolitik er blevet suppleret med målrettede handlingsplaner for den maritime klynge. Det har skabt gode rammer og også betydet, at de danske medarbejderes kompetencer løbende har kunnet matche de bedste ansatte i de globale virksomheder, som Det Blå Danmark konkurrerer imod.

 

Alligevel kan vi ikke hvile på laurbærrene, og der er fortsat områder, hvor der er behov for handling. Især den rivende digitale og teknologiske udvikling betyder, at nye udfordringer presser sig på. Samtidig peger studier fra FN og OECD på, at de maritime erhverv er væksterhverv, hvor fremtiden vil byde på mange nye muligheder ud over klassisk transport til søs. Og ligesom andre erhverv står de maritime erhverv over for udfordringer med at finde nok medarbejdere, som har de kompetencer, der skal til for at møde fremtidens udfordringer.

 

Derfor var det fornuftigt, at regeringen sidste år bad et målrettet maritimt vækstteam forholde sig til aktuelle trusler og muligheder. Repræsentanter fra hele den maritime klynge sad med, og deres anbefalinger om nye konkrete tiltag blev afleveret i foråret. Vi retter nu blikket mod regeringen for at få omsat ord til handling i den varslede maritime vækstplan fra regeringen. For det er kun med de rette rammevilkår, at Det Blå Danmark kan udnytte sit globale vækstpotentiale og fortsat bidrage til øget velfærd og beskæftigelse i hele Danmark

 

Det Blå Danmark skaber allerede i dag stor værdi for vores samfund. Det er nu, at regeringens varslede vækstplan kan sikre, at den værdiskabelse bliver endnu større, så danske maritime virksomheder og deres ansatte også fremover kan stå stærkt på den globale scene.