Alle nyheder

01. august 2017

Debat

Debat: Er Christiansborg klar til at garantere praktikpladser?

Rederierne er klar til at garantere 350 praktikpladser som et element i en samlet maritim uddannelsespakke, der skal gøre det nemmere og mere fleksibelt at sammensætte sin praktiktid hos forskellige rederier. Det skriver Anne Windfeldt Trolle i Jyllands-Posten den 31. juli 2017.

Der mangler praktikpladser, og erhvervslivet må gøre noget. Sådan har budskabet lydt i mange år fra både politikere og organisationer, og nu gør virksomhederne faktisk noget. I hvert fald de maritime af slagsen.

For Danske Rederier, hvis medlemmer bidrager med ca. 20 pct. af Danmarks eksport, er nu klar med en egentlig praktikpladsgaranti til de unge, der ønsker en spændende fremtid inden for ”det blå Danmark”. Den første i danmarkshistorien så vidt vi kan se. Dermed kan vi sikre, at de unge ikke går glip af en maritim fremtid på vand eller til lands.

Konkret har vi foreslået, at der garanteres praktiktid til søs, ved at rederierne hvert år stiller 350 praktikpladser til rådighed, så de studerende kan komme ud og sejle under uddannelsen. Prisen for det øgede antal praktikpladser bliver, at de studerende overgår fra praktikløn til SU under deres praktikophold til søs.

Det vil give flere rederier mulighed for at tilbyde praktik, og dermed vil de maritime uddannelser fremover følge normen på det øvrige område for videregående uddannelser. Og de studerende kan se frem til både vellønnede og spændende muligheder i den danske handelsflåde, der sejler over hele verden, når de er færdiguddannede.

Forslaget er senest kommet med i anbefalingerne fra regeringens maritime vækstteam for ”det blå Danmark”, der kom i april. Så bolden er nu givet op til de politikere og organisationer, der længe har ønsket flere praktikpladser og bedre uddannelsesmuligheder.

Det vil både være godt for unge talenter med saltvand i blodet og selvfølgelig for rederierne, der dermed sikrer sig kvalificeret arbejdskraft i de kommende år.

Den kan rederierne naturligvis skaffe sig både inden- og udenlands, men hvis Danmark fortsat skal være et maritimt kraftcenter, er det vigtigt, at vi værner om det høje kompetenceniveau, så vi sikrer placeringen af maritime virksomheder på dansk jord eller under dansk flag.

Derfor skal vi handle nu. Vi vil gerne strække hånden frem og opfordre politikerne til at slå til og indføre en praktikpladsgaranti i samarbejde med os og de maritime uddannelser. Så kan vi sammen videreudvikle og styrke Danmarks største eksporterhverv til gavn for både væksten i Danmark og for de mange unge, der drømmer om at udnytte havets mange muligheder.