Debat: Fairplay i Brexit forhandlinger?

28.12.2016 Kommentar

Britisk erhvervsliv ønsker både at blæse og have mel i munden i forbindelse med Brexit-forhandlingerne. Det står klart med et nyt udspil fra den britiske rederiforening. Det er derfor afgørende, at regeringen er opmærksom på, at hvis briterne ønsker adgang til EU, så kræver det fairplay.

Vi nærmer os dagen, hvor forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om landets udtræden af EU går i gang – måske allerede til marts. I London arbejdes der på højtryk for at fastslå, hvad man konkret skal bede om, når den såkaldte artikel 50 forhandlingsproces går i gang.  Og det er klart, at britisk erhvervsliv er aktivt involveret.

Et aktuelt udspil kaldet Blueprint for Growth fra den britiske rederiforening, Chamber of Shipping, giver en god indikation af, hvad britisk erhvervsliv ønsker. Desværre ligger det langt fra klassisk britisk fairplay – og andre brancher gør nok klogt i at nærlæse, hvad deres tilsvarende kollegaer i UK brygger på i disse uger.

Det er sådan set helt naturligt, at vores kolleger i den britiske rederiforening prøver at få det bedste ud af den vanskelige situation, som Brexit stiller britiske rederier i. Det kan ingen fortænke dem i. Vi er da også enige med dem om, at told og andre handelsmæssige procedurer ikke bør gøre samhandelen mere besværlig end i dag. Men udspillet rummer flere elementer, som vi fra dansk side må modsætte os.

Chamber of Shipping beskriver de kommende forhandlinger som en unik lobbymulighed. De ser for sig, at Brexit kan give et nyt boost til den britiske handelsflåde, der engang kunne siges at ”rule the waves”, men i dag er langt fra fordums styrke.

Groft sagt er modellen i det fremlagte udspil: fri adgang for britiske skibe til EU, beskyttelse af nationale rederier, der servicerer havvindmølleparker og olie/gas anlæg på britisk sokkel samt undtagelser fra EU's regler for statsstøtte, miljø, arbejdsmiljø og andre begrænsninger på konkurrenceevnen. Kort sagt ser de en situation for sig, hvor de har bedre konkurrencevilkår end rederier i EU, et beskyttet hjemmemarked og fuld adgang til markederne i EU.

Samlet set er det temmelig langt fra britisk fairplay, da der ikke er sammenhæng mellem pligter og muligheder. Hertil kommer, at de vil arbejde aktivt for at blive Nordeuropas Singapore, der kan tiltrække skibe, arbejdspladser og hovedkontorer fra resten af EU – herunder Danmark.

Storbritannien er i dag danske rederiers største marked i EU, og alene vores aktiviteter på britisk sokkel knyttet til havvind og olie/gas giver en milliardomsætning til danske rederier. Den britiske havvindsektor er verdens største målt på opsat kapacitet, og vi har derfor en stor interesse i at sikre fortsat fri og lige adgang til det britiske marked.  Vi kan ikke acceptere, at der stilles krav om et lokalt indhold i form af arbejdspladser eller indkøb i Storbritannien.

Tilsvarende gælder ambitionerne om at blive Nordeuropas Singapore ved at skære sig fri fra EU's statsstøtteregler og slække på kravene til miljø og arbejdsmiljø – samtidig med fri adgang til hele EU's marked. De kommende forhandlinger bør derfor sikre, at rederierne konkurrerer på lige vilkår og europæiske erhvervspolitiske standarder ikke undermineres af Storbritannien. Ellers risikerer vi at miste en del af de 100.000 arbejdspladser i Danmark, der er knyttet til den maritime sektor.

Hvis britiske rederiers udspil er repræsentativt for Storbritanniens erhvervsliv generelt, så tegner der sig et stærkt problematisk billede for store dele af dansk erhvervsliv. Så vær beredt.

Vi ved endnu ikke, om den britiske regering vil spille ud i tråd med deres erhvervslivs hede ønsker. Men hvis de gør, så er det afgørende, at Danmark og EU er klar med håndfaste modkrav, samt minder briterne om, at de faktisk opfandt begrebet fairplay.

Indlægget har været bragt på Altinget.dk

Tilmeld nyheder

Meld dig til 'Seneste nyt' og du får automatisk en meddelelse pr. mail, når der er nyt fra Danske Rederier.

Kontaktpersoner

  1. Jacob K. Clasen
    Underdirektør, Danske Rederier
    Mobil:  +45 3023 1973