Alle nyheder

19. juni 2018

Debat

Debat: Forandring forude, men hvordan?

Debatindlæg bragt i Søfart mandag d. 18. juni 2018 skrevet af Asbjørn Christiansen, innovations- og digitaliseringschef, Danske Rederier.

Der er en klar bevidsthed i Det Blå Danmark om, at innovation og digitalisering markant vil ændre den måde, vi arbejder på, men det er ikke altid nemt at håndtere udfordringen. Det står mig klart efter, at jeg i mine tre måneder i branchen har haft mange, gode samtaler med rederier, udstyrsleverandører, havne, universiteter og organisationer i den maritime sektor.

Turen rundt i vores klynge har vist mig, at de mange ”smarte buzzwords” som big data analytics, disruption, blockchain, kunstig intelligens (AI), droner, 3D print, Internet of Things, augmented reality (AR) og virtual reality (VR) opfattes som relevante teknologier. De vil på sigt hjælpe til at effektivisere processer og dermed reducere omkostninger og skabe nye forretningsmuligheder. Og ikke kun hos de store rederier, der har ressourcerne til allerede at være i gang, men i høj grad også hos de mindre virksomheder.

Men det er svært at knække koden til ”hvordan?” og ”hvornår?”. Det kræver i hvert fald, at der arbejdes strategisk med nye teknologier. Der er nemlig ikke tale om fuldt færdige koncepter, der kan hives ned fra hylden og sættes i drift i virksomhederne. Det er teknologier under udvikling, som hele tiden bliver bedre i takt med, at de anvendes på nye områder og konvergerer med andre teknologier. Dertil kommer, at computerkraften konstant øges.

Det kræver for mange rederier og maritime leverandører en ny tilgang, og det kræver villighed til, at virksomheden er med i forsøg på nye områder og live-tester nye løsninger med kunder. Den indsats skal så igen stå på ryggen af solid strategisk opbakning fra topledelsen. Og en vilje til at se kritisk på processer, procedurer, vaner og normer for at fokusere på den værdi der skabes for kunderne.

Alt det kræver bevidsthed om mulighederne, hvilket netop var et væsentligt resultat for de mange deltagere på det første, succesfulde ”Maritime Disruptors Academy”. Her deltog en række rederier i et fire dages langt efteruddannelseskursus udbudt af Danske Rederier i samarbejde med DareDisrupt. I lyset af at det her angår hele Det Blå Danmark, så gentages succesen i efteråret, men kurset åbnes nu op for deltagere fra hele klyngen.

Netop åbenhed er en anden forudsætning for udvikling, og her tror jeg, at vi har et uudnyttet potentiale. For at skabe de bedst mulige løsninger vil mange typisk skulle samarbejde med nye aktører og udnytte store mængder af data, og det kan være relevant, at de derfor stiller data til rådighed for fælles udviklingsprojekter. For andre laves meget in-house, men der er fortsat brug for at spille bold med ligesindede, som også er på en digital rejse som virksomhed.

Vi har en stærk maritim klynge, med rig mulighed for maritim innovation, men vi kan blive meget bedre. Vi bør omsætte den stærke opbakning fra myndigheder og regeringen til at få yderligere tempo på indsatsen og dermed skabe mere innovativ maritim revolution i Danmark, så vi også for alvor positionerer os på den digitale omstilling internationalt.

Danske Rederier vil være en del af den fælles indsats, som skal række ud til resten af den maritime klynge og teknologieksperter. Vi tror på, at øget samarbejde her vil være til gavn for udviklingen af hele det danske maritime økosystem, og dermed til gavn for vores virksomheder. Det vil stille os stærkere i forhold til de forandringer, som helt sikkert venter forude.