Debat: Globalt klimalederskab til søs

13.07.2017 Debat

Debatindlæg bragt i Børsen onsdag d. 12. juli af Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister (V), Brian Mikkelsen, erhvervsminister (K), Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Selvom den amerikanske præsident Donald Trump for nyligt meddelte, at han vil trække USA ud af den globale klimaaftale, Parisaftalen, arbejdes der fortsat internationalt med den grønne omstilling af verdensøkonomien. Det er de kommende forhandlinger om en klimaaftale for skibsfarten et godt eksempel på. 

Den globale skibsfart står for godt 2,2 pct. af de samlede CO2-udledninger. Det lyder måske af lidt, men det svarer faktisk til et land som Tyskland. Handelsflåden består af ca. 91.000 skibe fordelt kloden over, og derfor er det nødvendigt med en international klimaregulering af denne rygrad i verdenshandelen.

Det er endnu ikke lykkedes landene at nå til enighed om, hvor ambitiøse kravene til skibsfart skal være, og hvordan man regulerer en global sektor. Derfor lykkedes det heller ikke at få skibsfarten nævnt eksplicit i Parisaftalen. Det står dog klart, at Parisaftalen dækker alle udledninger, og at alle sektorer skal bidrage for at nå målsætningen om begrænsning af den globale opvarmning.

Forhandlingerne om skibsfartens reduktioner ligger i stedet i FN’s søfartsorganisation IMO. Her er der enighed om, at der skal være en foreløbig aftale i 2018 og en endelig reduktionsstrategi for skibsfarten i 2023.

Regeringen og de danske rederier ønsker et ambitiøst udspil, så vi får konkrete reduktionsmålsætninger og værktøjer. Derfor har Danmark sammen med en række søfartsnationer leveret et indspark til de kommende forhandlinger. Danske Rederier har en målsætning om en CO2-reduktion på 50 pct. i 2050. Det er en god start, at erhvervet selv tager ansvar for en ambitiøs, global løsning.

Danmark har meget på spil som en af verdens ti største søfartsnationer. Alternativet til en global klimaaftale for skibsfart er nemlig et kludetæppe af regional lovgivning, der ikke giver meget klimamæssigt. Derfor skal vi i mål med en aftale, så vi kan få sat fart på den grønne omstilling af skibsfarten, og verden samtidig viser, at der stadig er vilje til grøn optimisme.

   

Tilmeld nyheder

Meld dig til 'Seneste nyt' og du får automatisk en meddelelse pr. mail, når der er nyt fra Danske Rederier.

Kontaktpersoner

 1. Anne H. Steffensen
  Adm. direktør, Danske Rederier
  Telefon:  +45 3348 9210
  Mobil:  +45 2434 3775
 2. Lisbeth Kjær Larsen
  Kommunikationsrådgiver, Danske Rederier
  Mobil:  +45 2613 6935