Alle nyheder

22. juni 2018

Debat

Debat: Godt nyt fra vores øer

Det går fremad på arbejdsmarkedet. Finansminister Kristian Jensen har således også kunne melde om vækst i beskæftigelsen i samtlige 98 kommuner set i forhold til 2015. Det er vigtigt, at alle dele af landet får del i jobskabelsen.

 

Et særligt fokusområde for os er vores øer. Her er det væsentligt, at der også skabes bedre muligheder for både gæster og ikke mindst fastboende. Derfor har man med billigere billetter arbejdet politisk for at ligestille øerne trafikalt med det øvrige Danmark. Det har givet flere passagerer.

 

De billige billetter har sat gang i transporten til og fra øerne. Tag færgerne til de fem ø-kommuner Bornholm, Samsø, Læsø, Fanø og Ærø. Her steg antallet af overførte biler med 6,5 procent i 2016 og yderligere 8,4 procent i 2017. Vækstrater for passagerer, lastbiler eller campingvogne har også været høje.

Det centrale for os er dog ikke kun antallet af rejsende. Det er i lige så høj grad vigtigt, at øerne er blevet mere attraktive. Her er der heldigvis solide tegn på, at den bedre adgang og de mange flere turister kaster jobs og bedre levevilkår af sig.

 

Tager man beskæftigelsesfrekvensen på øerne, er den opadgående. Set i forhold til 2010 var den steget med 0,7 procentpoint på landsplan i 2016, hvilket er det seneste år med tilgængelig data. Ser vi på ovennævnte fem kommuner, så er fremgangen på hele 2,1 procentpoint. Det er rigtig godt nyt for de ø-kommuner, selvom der stadig er et efterslæb til resten af landet.

 

Det var da også netop ønsket om at sætte gang i hjulene på vores øer, som lå bag beslutningen om billigere færgebilletter:

 

”Den nye ordning betyder, at turistsæsonen kan udvides, og det er med til at skabe vækst på øerne,” sagde daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann Jensen, da et enigt Folketing den 3. juni 2016 vedtog, at investere i billigere adgang til 30 danske øer.

 

Det første politiske håndslag på at sænke priserne kom februar samme år, hvor Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative besluttede at investere i billigere færgebilletter. Det tiltag blev udbygget yderligere, da de fire partier i finansloven for 2017 afsatte flere penge, så det nu var hele perioden uden for højsæsonen, hvor billetprisen blev markant lavere.

 

Det har ikke bare betydet en billigere, men også en bedre færgebetjening af en række af vores øer. Tag færgen til Fanø, hvor den forøgede efterspørgsel i 2017 betød 1000 ekstra planlagte afgange. På den noget længere rute mellem Læsø og Frederikshavn var det 122 ekstra afgange i 2017. Og på Bornholm kommer der nu en fjerde daglig afgang, så de får et markant bedre serviceniveau.

 

Det betyder noget

Vores øer har da også brug for den håndsrækning, som de billigere færgebilletter er udtryk for. For vi oplever desværre, at ø-befolkningerne er under pres. Hvor den danske befolkning ifølge Danmarks Statistik er vokset med omkring 4 procent siden 2010, så er billedet på øerne et andet. Fra 2010 til 2015 dalede befolkningen på de fem nævnte ø-kommuner med over 5 procent. Den kedelige udvikling er der heldigvis sat en stopper for, og kurven flader nu ud i 2016 og 2017.

 

Nu bliver udfordringen at få endnu mere aktivitet på øerne. Allerede nu har især turistindustrien udvidet udbuddet, så restauranter, hoteller, Bed&Breakfast-steder og attraktioner også er til at besøge udenfor højsæsonen. Det vil igen smitte af på det lokale erhvervsliv, hvor den gode spiral forhåbentlig ikke bare giver flere jobs, men også give bedre åbningstider og dermed et højere serviceniveau for de lokale.

 

Vi skal sørge for, at Danmark også rummer mulighed for et godt liv på øerne. De billigere færgetakster er et vigtigt skridt i den retning, og meget tyder på, at effekten står at læse i jobtal og bosætning. Vi skal finde flere veje til at løfte den indsats, så vores øer bliver ved med at mærke fremgang.