Alle nyheder

13. februar 2019

Nyhed

Debat: Hovedstadsudspil med store ringe i vandet

I et endnu ungt 2019 har regeringen præsenteret sit hovedstadsudspil. Med mere end 50 gode punkter fokuseres der på at fremme vækst i København, bedre fremkommelighed på vejene og tiltrækning af nye investeringer og aktiviteter, når og hvis alle initiativer gennemføres.

Af Anders Johansson, erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti og Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier

Hovedstaden er vækstmotor for hele Danmark målt i landets BNP, eksport og jobskabelse. Det er også i København, at de fleste internationale og store virksomheder har hovedkontor.

Det er søfart et godt eksempel på. Det er nemlig sådan, at selvom 98 procent af handelsflåden styres fra hovedstadsområdet og der er tusindvis af ansatte på rederikontorerne i Hovedstadsområdet, så bor 2/3 af søfolkene på de danske skibe i land- og yderkommuner.

Og på grund af den høje produktivitet i shippingerhvervet tjener de en løn, der ligger markant over gennemsnittet på arbejdsmarkedet.

Der er derfor god grund til at satse på bedre rammevilkår i København, da det er med til at skabe aktivitet i hele Danmark.

Derfor er det helt oplagt, at hovedstadsudspillet blandt andet sætter fokus på en hurtig gennemførelse af regeringens maritime vækstplan fra 2018. Danmark er allerede blandt verdens førende søfartsnationer med et hastigt voksende skibsregister, men der er mulighed for yderligere vækst. Det er udspillet med til at sikre.

Der er nemlig en stor synergi mellem aktiviteter og de kompetencer, der bruges og læres til søs og evnen til at fastholde og udvikle de maritime virksomheder og arbejdspladser til lands - og omvendt.

Styrkede maritime rammevilkår giver i den grad mening for erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet. De maritime erhverv i det Blå Danmark beskæftiger samlet set omkring 90.000 i Danmark og står for en eksport for 190 mia. kr. årligt. Den internationale konkurrence om eksportkroner og tiltrækning af investeringer er benhård og kræver konstant udvikling for at undgå at sakke bagud.

Vi ser derfor frem til, at hovedstadsudspillet og den maritime vækstplan bliver gennemført hurtigst muligt, så vi sikrer Danmarks position som global toneangivende søfartsnation til gavn for hovedstaden og samtidig resten af landet.