Debat: Kloge hoveder og hænder er vores vigtigste brændstof

08.03.2017 Kommentar

Talentfulde medarbejdere er uden tvivl det vigtigste brændstof og hemmeligheden bag en succesfuld maritim klynge i Danmark. Debatindlæg af Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening og Anne Windfeldt Trolle, uddannelsesdirektør i Danmarks Rederiforening bragt i Søfart d. 6. marts 2017.

Det er de mange ansatte, der er baggrunden for rederiernes vækst. Ved at få aftalerne i hus, optimere driften og sikre tilfredse kunder. Talentfulde medarbejdere er uden tvivl det vigtigste brændstof og hemmeligheden bag en succesfuld maritim klynge i Danmark. 

En succes, der i dag står for godt 25 pct. af den danske eksport, og som skaber beskæftigelse til omkring 100.000 mennesker i Danmark. Søfarten og Det Blå Danmark er et tydeligt eksempel på danske muligheder på det globale marked. 

Tilsvarende er de maritime vækstteam, der over årene er nedsat af forskellige regeringer, eksempler på den politiske vilje til at udvikle de maritime erhvervs rammevilkår. Derfor ser vi frem til, at det nuværende vækstteam kommer med ambitiøse anbefalinger på uddannelsesområdet. 

Talenter skal løftes 
For at Danmark kan holde sig i front internationalt, skal vi sikre en fødekæde af unge talenter i Det Blå Danmark. Her løfter særligt rederierne en opgave, da mange af de unge, der tager en maritim uddannelse med praktik til søs, efterfølgende skaber sig en karriere såvel til søs som på land i det maritime erhvervsliv. På denne måde er rederierne en port til en karriere i Det Blå Danmark. 

De danske rederier har foreslået en uddannelsespakke, hvor det foreslås at øge optaget på de maritime skoler samtidig med, at man laver en praktikpladsgaranti. Vi er ikke på plads med det konkrete antal praktikpladser, men vi er enige i, at der er behov for at øge antallet af praktikpladser. Det er i sidste ende i alles interesse. 

Opgaven med at sikre praktikpladser kan bl.a. løses ved at gøre det mere smidigt for den studerende at afvikle sin sejltid på flere forskellige rederiers skibe. Det giver større fleksibilitet, og gør det muligt for flere rederier til at løfte i flok. 

Nye praktikpladser 
Et element i skabelsen af flere praktikpladser er aftalerne for maritime studerende i praktik, og herunder optjening af fartstid. Studerende i praktik på land er SU-berettigede i dag. Tilsvarende er praktikophold til søs SU-berettiget på udenlandske skibe, men ikke på dansk indregistreret skibe. 

Fremadrettet er der for nye maritime studerende behov for, at alle godkendte praktikpladser giver mulighed for SU, for at vi kan udvikle fokus på uddannelsen i praktikken til søs og på land. 

Den omfattende undersøgelse af maskinmesteruddannelsens kvalitet og relevans gennemført i 2016 med deltagelse af 91 virksomheder og rederier samt 400 nyuddannede maskinmestre viser tilfredshed med maskinmesterprofessionen. Rederierne og virksomhederne vil gerne ansætte flere maskinmestre. Tilsvarende undersøgelser kan iværksættes for alle de maritime uddannelser i Danmark. 

Det Blå Danmark har en stor interesse i, at vi har dygtige søfarende og landansatte med de rette kompetencer, der kan klare sig i et globalt erhverv. Vores mål er, at vi med vækstteamets forventelige, ambitiøse anbefalinger kan tage en debat om fremtidens maritime uddannelser. Bolden er hermed givet op.

Tilmeld nyheder

Meld dig til 'Seneste nyt' og du får automatisk en meddelelse pr. mail, når der er nyt fra Danske Rederier.

Kontaktpersoner

  1. Anne Windfeldt Trolle
    Direktør, Danske Rederier
    Mobil:  +45 2060 6964