Alle nyheder

21. juni 2018

Debat

Debat: Sådan sikrer vi et fair Brexit

Debatindlæg bragt i Berlingske Business mandag d. 18. juni 2018 skrevet af Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-Kartellet og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Endelig er Storbritannien og EU enige om en overgangsperiode, der strækker sig til 2021. Det giver et tiltrængt pusterum, som skal bruges til at sikre en handelsaftale, som er fair for både EU og Storbritannien. Det skal gøres ved, at markedsadgang kobles med en overvågningsmekanisme, der sikrer mod konkurrenceforvridning og forringelse af miljø- og arbejdstagerbeskyttelse.

Det er ikke en ny idé, men noget vi allerede gør i dag i EU. Her kobler det Indre Marked mellem EU-landenes fri adgang til markederne på den ene side med rimelige konkurrencevilkår på den anden. Forbryder medlemmerne sig mod dette princip, kan der lægges sag an ved EU-domstolen.

Samme princip bør være udgangspunktet for en ny handelsaftale på tværs af den Engelske Kanal. Der er behov for en mekanisme, der holder øje med ny britisk og europæisk lovgivning og sikrer, at det stemmer overens med den aftalte handelsaftale mellem de to parter. Hvis det ikke er tilfældet, bør man kunne klage og få justeret lovgivningen, så vi sikrer lige vilkår. F.eks. kunne EU og Storbritannien lade sig inspirere af WTO’s tvistbilæggelsessystem og ekspertpaneler, der giver mulighed for at rejse sager om konkurrenceforvridning.

Men da Storbritannien ønsker den mest vidtgående handelsaftale med EU nogensinde, bør man også tilsvarende være ambitiøs, når det gælder håndhævelsen af selvsamme aftale. Vi ser nemlig en risiko for, at Storbritannien over tid vil blive fristet til at underminere de nuværende krav til miljø, arbejdstagerbeskyttelse og direkte eller indirekte støtte britiske virksomheder. Allerede i dag hører vi erhvervsstemmer argumentere for dette synspunkt i den britiske debat. Det risikerer kort sagt at forringe de nuværende arbejdsvilkår for lønmodtagere i Storbritannien og samtidig virke konkurrenceforvridende for europæiske virksomheder.

Tag rederierne som eksempel, hvor der er milliardbeløb på spil for Danmark. Maritime ydelser til offshore havvind er en dansk specialitet, som i høj grad udfolder sig på den britiske sokkel. Det er verdens største marked for havvind, og der forventes en større udbygning i de kommende år. Vi kan desværre ikke tage for givet, at der også er fri adgang for danske skibe og søfarende efter Brexit. For allerede nu taler britiske fagforeninger og erhvervsliv om at holde udenlandske skibe ude af denne interessante forretning.

Der skal derfor kæmpes for, at en kommende handelsaftale sikrer fortsat gensidig markedsadgang. Men der skal samtidig kæmpes for, at konkurrencen sker på fair og lige betingelser for begge parter. Et skrækscenarie ville være, at Storbritannien fik sikret sig en markedsadgang, der svarer til den de nyder godt af i dag, mens de over tid begynder at subsidiere britiske virksomheder eller slække på arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø.

Derfor ønsker både BAT-Kartellet og Danske Rederier fortsat fri og uhindret markedsadgang, men med klare betingelser og fair spilleregler. En Brexit-handelsaftale bør indeholde en overvågningsmekanisme og klageinstans, så konkurrencesituationen ikke forvrides og undergraves på sigt - både for de ansattes skyld og dansk erhvervsliv som helhed.