Alle nyheder

16. april 2018

Debat

Debat: Vækstplaner virker

Kritikken af skiftende regeringers vækstteams er ikke rimelig, skriver Jakob Ullegård. Debatindlægget blev bragt i Børsen den 16. april 2016.

Vækstteams virker. Så klar er konklusionen fra Det Blå Danmark, når det kommer til dette vigtige værktøj i det erhvervspolitiske redskabsrum. 

Det er helt fair at have en kritisk tilgang til den slags. Men det bliver lidt tyndt, når Børsen reducerer det seriøse arbejde, som myndigheder, erhvervsfolk og politikere laver, til et spørgsmål, om erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ikke bare vil have "en overskrift og vise, at du gør noget som minister?"

Faktum for Det Blå Danmark er, at vores vækstteams har haft en håndgribelig effekt. Den tidligere regering brugte vækstteam som fundament for S, R og SF's "Vækstplan for Det Blå Danmark" i 2012. 

Efterfølgende er der fulgt op på indholdet, og langt, langt de fleste tiltag er blevet ført ud i livet. Det er en grund til, at Danmarks handelsflåde fortsat vokser i kontrast til andre europæiske landes.

I 2016 igangsatte V-regeringen et nyt maritimt vækstteam, som barslede i april 2017. Blandt anbefalingerne var en udvidelse af sømandsskatten til at dække hele den maritime offshore, som stod uafsluttet fra det forrige vækstteam. Denne gang var både regering, DF, R og S positive, da L174 om udvidelse af sømandsskatten var i Folketingssalen 13. marts.

Når et vækstteam med virksomheder, forskningsinstitutioner, fagbevægelse og andre laver et solidt stykke arbejde med hjælp fra, i vores tilfælde, Søfartsstyrelsen, baner det vejen for handling. 

Den vækstplan, som Brian Mikkelsen præsenterede i januar 2018 er klart medvirkende til, at vi fra rederierne forventer 10 pct. vækst i både handelsflåden tyngde og antal skibe. For tiltagene - baseret på et bredt flertal - vil bringe de danske rammevilkår og det offentliges indsats for søfart op i toppen internationalt.

Brian Mikkelsen ser i interviewet frem til, at Børsen følger op på vækstplanerne om to år. Børsen skal være velkommen til også at ringe til Danske Rederier til den tid. Vi er nemlig overbeviste om, at vækstteams er et godt erhvervspolitisk værktøj. Den tiltro måles vi gerne på.