Alle nyheder

07. september 2017

Debat

Debat: Vi blander os, Ole Birk

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har for nylig rettet en usædvanlig hård anklage mod et færgerederi. Ifølge ministeren er det nemlig ikke legitimt for Scandlines at blande sig i den politiske debat om faste forbindelser. 

Det går stik imod den opfordring fra regeringen til erhvervslivet, der har lydt i blandt andet Børsen om netop at deltage i den politiske debat. 

Dernæst beror det på en præmis om, at nogle interesser ikke er legitime, uanset at de varetages helt legalt. Det kan have vidtrækkende konsekvenser for måden, politik udøves på i Danmark.

Vi har en tradition for, at interessevaretagelse er en integreret del af den politiske proces, så beslutninger tages på et oplyst grundlag. Begynder man politisk at slå ned på virksomheder, som taler staten imod, fordi deres interesse vurderes "illegitime", vil det give et ringere beslutningsgrundlag for Folketinget.

Jeg glæder mig over, at færgeselskaberne blander sig i den politiske debat. For mig er det fuldt legitimt for private selskaber, der har investeret store summer i en central del af vores infrastruktur, som årligt transporterer 32 millioner danskere. 

Når regeringen overvejer at reducere broafgiften over Storebælt, har det effekt. Bedre sammenhæng mellem landsdelene er et helt reelt politisk mål, men så skal der også tænkes bredere end bedre sammenhæng mellem Sjælland og de allerede stærkt trafikerede motorveje over Fyn. 

En ændring på broen vil selvfølgelig påvirke et rederi som Molslinjens muligheder for at servicere ruten over Kattegat, hvilket fordrer politisk opmærksomhed.

Det påvirkede også konkurrencen for færgeruten over Øresund, da HH Ferries af de svenske myndigheder pludselig blev pålagt at lave id-kontrol. Her var det fuldt på sin plads at pege på det skæve i, at den kontrol blev løftet af de svenske myndigheder på den konkurrerende øresundsbro.

Politiske beslutninger betyder noget, hvilket må glæde ministeren. Men af samme grund er det også helt legitimt, at deltage med input og holdninger i den politiske debat. Det vil færgerederierne fortsætte med.