Alle nyheder

14. maj 2019

Nyhed

Den globale shippingindustri slår alarm: Advarer mod seneste udvikling

Når USA og Kina udveksler slag i form af straftold, når skibe oplever at blive diskrimineret i fremmed havn, eller når skibsfarten skævvrides af uretmæssig statsstøtte, er det alt sammen udtryk for en udvikling, der - ifølge en række globale shippingorganisationer - må og skal stoppes, før det får konsekvenser for verdensøkonomien.

 

Regionale rederiorganisationer fra Asien (ASA) og Europa (ECSA) stiller sig i dag skulder ved skulder med den internationale rederiorganisation ICS, der samler mere end 80 % af den globale handelsflåde, for at komme med en fælles opfordring til magthavere kloden rundt:

 

Drop den seneste tids udvikling med stadigt flere handelsbarrierer og bak helhjertet op om WTO og det globale regelbaserede handelssystem. Ellers kan det få store konsekvenser for den globale handel.

 

Hos Danske Rederier bakker man helhjertet op om det globale nødråb.

 

”Det er ikke hver dag, det lykkes at samle tre globale shippingorganisationer om én udmelding,” siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

 

”Og når det lykkes her, er det selvfølgelig fordi, vi alle er enige om, hvor vigtigt det er at få vendt den udvikling, vi er vidne til.”

 

Ifølge Danske Rederier er det nemlig helt afgørende, at vi sætter så få benspænd som muligt for den internationale handel.

 

”Vi bliver rigere af at handle med hinanden. Og derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi fjerner handelsbarrierer i stedet for at indføre dem, og bakke op om de regler, vi alle er blevet enige om,” siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

 

Læs mere om den globale shippingindustris opråb her.

FAKTA:

Skibsfarten er Danmarks mest globaliserede erhverv. To tredjedele af danske rederiers omsætning stammer fra sejlads uden for Europa med USA, Kina, Indien og Brasilien som nogle er de største eksportmarkeder.

Den globale skibsfart transporterer 80 - 90 procent af klodens varer.