Alle nyheder

29. juni 2021

Nyhed

Den søbårne handel er tilbage på rette kurs

Efter et mindre dyk i flere segmenter under udbruddet af COVID-19 er den søbårne handel nu tilbage på rette kurs – og faktisk på højere niveau end før pandemien. Det viser en ny analyse fra Danske Rederier.

Da udbruddet af COVID-19 lukkede verden ned, gav det i første omgang verdenshandlen et hak nedad. Dermed var der også mindre gods for rederierne at fragte, og som konsekvens faldt den søbårne handel med 3,4 procent i 2020.

Men her på vej ud af coronakrisen er dampen igen oppe. Den søbårne handel ligger nu højere end før pandemien og forventes at vokse med 4,2 procent i 2021. Det vækker stor tilfredshed i Danske Rederier.

”Vi vidste jo ikke rigtig, hvad der ramte os, da Covid-19 som en bølge skyllede ind over hele verden. På vores vej ud af krisen er det betryggende at konstatere, at den søbårne handel kun fik et mindre nyk nedad, og at vi nu er tilbage og står endnu stærkere end før krisen,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Fragtes længere end før

Den nye analyse viser også, at varerne til søs i dag fragtes længere end tidligere. Når man kigger på, hvor mange mil et ton gods fragtes, forventes det tal fra 2002 til 2022 at stige med 102 procent. Mængden af gods forventes i samme periode at stige 81 procent. De to tal viser, at de større fragtmængder også fragtes længere.

”Vi bliver rigere af at handle med hinanden, og derfor er det positivt, at vi i vores nye analyse kan se, at fabrikker og forbrugere finder hinanden på tværs af kloden. Det giver god mening og masser af arbejde til rederierne,” siger Anne H. Steffensen.

”Samtidig er rederierne i gang med at finde vejen til den klimaneutrale skibsfart. Der er et stykke vej endnu, men transitionen er i gang. I mellemtiden kan vi glæde os over, at søtransport er den mest klimavenlige transportform over lange afstande”

Fakta:

Fragtmængderne ramte de forskellige segmenter inden for skibsfarten i varierende grad. Tørlast faldt fra 2019 til 2020 med 1,6 procent, container faldt 1,4 procent, mens tankmarkedet så et fald på hele 9 procent.

WTO forventer, at den samlede verdenshandel stiger med 8 procent i 2021 efter at være faldet 5,3 procent i 2020.