Alle nyheder

19. december 2019

Nyhed

DIS-udvidelse endelig på plads

Det har været længe undervejs, men fredag morgen blev de sidste forhindringer for udvidelsen af DIS- og tonnageskatten endelig fejet af banen af et bredt flertal i Folketinget.

Udvidelsen betyder, at de nye offshore aktiviteter knyttet til havvind bliver omfattet af ordningerne.

Det har stor betydning eksempelvis for havvindrederiet ZITON A/S, hvor direktøren nu vil flage sit senest anskaffet skib ind under dansk flag.

”Jeg er glad og lettet over, at forslaget nu endeligt er vedtaget. Det vil give os bedre mulighed for at tage kampen op med vores konkurrenter i England, Norge og Holland,” siger Thorsten Jalk CEO i ZITON A/S.

Stort potentiale

Danske Rederier forventer, at flere rederier vil følge ZITONs eksempel og flage skibe ind under dansk flag.  Udvidelsen vil samtidig sikre nye investeringer og arbejdspladser i hele landet.

”Julen kommer tidligt i år. Vi er glade for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op, om at DIS- og tonnageskatten også skal omfatte de aktiviteter, der er knyttet til offshore vind. Det er vigtigt. Både for erhvervet, men også for Danmark,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

”Der er benhård international konkurrence på havvind, så det er enormt vigtigt, at de mange danske rederier, der bygger og servicerer havvindmølleparkerne, får samme vilkår som deres konkurrenter. Det gør de med udvidelsen her, og jeg er sikker på, at udvidelsen både vil føre til flere skibe på dansk flag og skabe jobs i yderområderne, hvor flertallet af søfolkene bor” siger Anne H. Steffensen.

FAKTA:

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) blev oprettet i 1988 og indebærer blandt andet den særlige sømandsbeskatning.

Tonnageskatten er en international standard for beregning af rederiers skattepligtige indkomst baseret på rederiets omfattede.

Der arbejder godt 2.000 søfolk i den danske maritime offshore-sektor. Dertil kommer godt 650 ansatte på rederikontorerne i land. 45 danske rederier er i dag, helt eller delvist, beskæftiget med havvind.

I dag skal der, som minimum, benyttes 17 forskellige skibstyper i en havvindmølleparks levetid. 187 dansk opererede fartøjer er i dag, helt eller delvist, beskæftiget med havvind.