Alle nyheder

11. oktober 2019

Nyhed

Dobbelttogter mangler på finanslovsforslaget

Allerede i dag er der mangel på ubefarne skibsassistenter, og det bliver kun værre i fremtiden.

Derfor ærgrer det Danske Rederier, at der i regeringens finanslovsforslag for 2020 ikke er afsat penge til, at Georg Stage og Skoleskibet Danmark kan sejle to togter om året.

Mange af eleverne fra skoleskibene fortsætter nemlig som ubefarne skibsassistenter hos rederierne, når de afmønstrer.

”Vi mangler allerede i dag unge, der er klar til at stævne ud mod en karriere til søs. Og når politikerne så vælger at skære ned på det antal elever, der får lov at sejle med skoleskibene, så er det meget beklageligt,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Danske Rederier er derfor medunderskriver på et brev til Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der gør ministeren opmærksom på, at branchen er afhængig af de unge søfolk, som skoleskibene uddanner.

 

”Jeg håber, at ministeren vil tage vores henvendelse seriøst, og at hun forstår alvoren. Hvis vi skal bevare vores position som en af verdens største søfartsnationer, så kræver det altså, at vi bliver ved med at uddanne danske søfolk med de rette kvalifikationer – og nok af dem,” siger Anne H. Steffensen.

  

FAKTA:

Den manglende finansiering af dobbelttogterne på finanslovsforslaget har fået rederiet Esvagt, CO-Søfart, Dansk Metal og Danske Rederier til tasterne. I et åbent brev til ministeren skriver de, at erhvervet mangler ubefarne skibsassistenter, og at de derfor er uforstående over for regerings prioritering om ikke at afsætte penge til at Georg Stage og Skoleskibet Danmark kan sejle to togter næste år og derved uddanne flere.

 

Danske Rederier har oprettet en praktikpladsgaranti på 350 pladser årligt for at sikre, at erhvervets behov dækkes nu og i fremtiden.