Alle nyheder

05. marts 2018

Nyhed

Dygtig løn- og økonomimedarbejder søges

Danske Rederier søger en dygtig løn- og økonomimedarbejder, der vil indgå i et travlt og uformelt team. Ud over at varetage lønadministrationen for Danske Rederier, vil du også komme til at bistå nogle af husets lejere. Du vil endvidere skulle stå for udvikling af lønområdet gennem en effektivisering af rutiner og øget digitalisering.

Dine opgaver

 

Du vil blive en del af husets økonomifunktion, hvor dit primære ansvarsområde er varetagelsen af lønadministrationen. Lønadministrationen sker i tæt samarbejde med økonomidirektøren, lejere og HR medarbejderen.

 

Herudover vil du få ansvaret for andre økonomiopgaver, ligesom du vil indgå i et dedikeret team i økonomifunktionen, som ud over medarbejdere og lejere også servicerer medlemsrederier, idet Danske Rederier administrerer en række kollektive ordninger for Det Blå Danmark.

 

Dine opgaver vil primært være:

 

 • Oprettelse af nye funktionærer og timelønnede i løn- og journalsystemer
 • Administrere overarbejdsbetaling, kørselsgodtgørelse, rejseudlæg m.v.
 • Søge barsels- og dagpengerefusion
 • Ferie- og fraværsregistrering, føre lønstatistikker m.m.
 • Indberetning til Danmarks Statistik, SKAT (e-indkomst og uddelinger), pensionsselskaber m.fl.

 

Andre økonomiopgaver vil afhænge af dine kompetencer og komme til at fylde ca. halvdelen af din arbejdstid, hvorfor bogholderierfaring og økonomiforståelse klart er en fordel. Herudover vil du selvfølgelig skulle bistå dine kollegaer i afdelingen ved ferie og sygdom.

 

Vi forventer, at du

 • Kan tilrettelægge eget arbejde samt se udviklingspotentiale, herunder kan holde dig løbende orienteret og ajour på ny og relevant lovgivning
 • Har kendskab til Navision økonomisystem og Lessor lønsystem
 • Har kendskab til Funktionærlovgivningen, Ferieloven og andre relevante love på området for lønadministration
 • Har bogholderi og økonomiforståelse
 • Har flair for IT (word, excel, outlook, elektroniske bilagssystemer) samt en rimelig portion systemforståelse
 • Er selvstændig, grundig og struktureret
 • Er mødestabil, pålidelig og pligtopfyldende
 • Er servicemindet, venlig og imødekommende
 • Er velformuleret i tale og på skrift – også på engelsk
 • Er en glad person med en portion god humor

 

Du kan forvente

 • Spændende miljø med dygtige kollegaer
 • Stor grad af individuelt ansvar
 • Godt samarbejde
 • Løn efter kvalifikationer

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til kvalifikationer/fast stilling – fuld tid 37,5 timer inkl. frokost

Tiltrædelse  

Efter aftale, senest 1. maj 2018

Kontaktpersoner
Kontakt rekrutteringskonsulent Jane Anderson eller seniorkonsulent Ann Palmquist hos Active Search på 7022 7799 JOB ID: 965468

 

Danske Rederier

Danske Rederier er en interesse- og arbejdsgiverorganisation for danske rederier. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv og kernen i Det Blå Danmark, som skaber 95.000 danske arbejdspladser. Dansk skibsfart står for kvalitetsskibsfart, der kombinerer ansvarlighed overfor sine omgivelser med stærk konkurrenceevne. Det Blå Danmark står for ca. 25 procent af den samlede danske eksport. Se mere på www.danishshipping.dk