Alle nyheder

30. april 2019

Debat

En overset rigtig god nyhed for danske virksomheder

Debatindlæg af Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri og Jacob K Clasen, direktør i Danske Rederier bragt i Viborg Stifts Folkeblad den 29. april.

Næsten helt ubemærket har et enigt Folketing besluttet, at Danmark skal tilslutte sig obligatorisk voldgift vedrørende internationale skattesager som en del af en OECD-konvention, der samtidig gennemfører styrkede regler mod skatteundgåelse. Obligatorisk voldgift styrker retssikkerheden for de mange danske virksomheder, der opererer internationalt. Den såkaldte MLI-konvention sikrer dermed mere effektiv løsning af uenighederne, når to lande kræver skat af den samme indtægt. Det styrker både Danmarks internationale omdømme og den internationale samhandel.

Dermed er Folketingets partier på to år vendt på en tallerken. Der skal lyde stor ros fra erhvervslivet til samtlige partier og til skatteminister Karsten Lauritzen for at gøre et teknisk lovforslag let forståeligt, så gevinsten for Danmark står tydeligt frem. For konventionens retssikkerhed har været stærkt efterspurgt af danske virksomheder.

Tilbage i 2017 blev EU’s medlemsstater enige om et initiativ, der betyder, at 70 procent af de skattesager, vores virksomheder er involveret i, er dækket af EU-regler om obligatorisk voldgift. Men hele 20 procent af de skattetvistsager, som danske virksomheder er involveret i, vedrører sager i OECD-lande udenfor EU. Med en ratificering af OECD’s voldgift, vil Danmark have dækket 90 procent af alle virksomhedernes internationale skattesager, når konventionen træder i kraft, i det omfang de øvrige lande også vælger voldgift.

At Danmark ikke længere står udenfor, vil have både tidsmæssig og økonomisk positiv betydning for dansk erhvervsliv. OECD’s MLI-konvention og EU-direktivet betyder nemlig, at danske virksomheder ikke havner i en usikker situation, hvor virksomhederne risikerer dobbeltbeskatning. Eller ender som kastebolde i årelange sager i et ingenmandsland mellem stater, med risiko for, at der ikke opnås en løsning.

Danmark får også stjerner på skuldrene, for med ratificering af så stor en del af OECD-konventionen bidrager Danmark til at skabe momentum og vise vejen for andre. Et internationalt omdømme, der fortæller, at Danmark bidrager til at udbrede en effektiv MLI-voldgift, robuste fælles regler og international retssikkerhed på skatteområdet er et stærkt kort.

Slutteligt kan bemærkes, at ratificeringen af konventionen falder i tråd med regeringens indsats med nye og bedre dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. Samlet set står danske virksomheder stærkere, når de handler med resten af verden – i hvert fald i 90 procent af skattesagerne.