Alle nyheder

14. juni 2021

Nyhed

Enighed om overenskomst

Danske Rederier er blevet enige med fagforbund om en ny overenskomst for officererne. Processen har varet længere end normalt på grund af vanskelige forhandlingsforhold under corona, men Danske Rederier er tilfreds med resultatet.

Mandag eftermiddag blev underskrifterne sat på det papir, der regulerer løn- og arbejdsforhold i for en række officerer i skibsfarten.

Efter et længere forhandlingsforløb er der opnået enighed mellem Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, og Metal Maritime om en 3-årig fornyelse af de DRO I officersoverenskomster, der udløb den 1. april 2020.

”Det har på mange måder været et anderledes forløb, hvor forhandlingerne i lange perioder har måttet køre virtuelt, men jeg vil gerne kvittere for samarbejdet, som har ledt til, at vi i dag endelig har kunnet underskrive en ny overenskomst,” siger Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.

Over den treårige periode vil grundlønningerne og pensionsbidraget stige med 7,2%, mens overtids- og genebetalinger vil stige med 4,8 procent. Dermed ligger aftalen sig på niveau med forårets overenskomst for de menige, der tog afsæt i transportforliget.

Endelig er forældreorlovsperioden forlænget med tre uger, ligesom det blev forlænget for resten af arbejdsmarkedet sidste forår.

”Jeg er glad for, at vi med aftalen her også giver mulighed for en længere forældreorlov – både for mødre og fædre. Dermed er vi også klar til at leve op til det kommende krav om øremærket orlov til fædre,” siger Anne W. Trolle.

Grundlønnen stiger med 5,0 % den 1. april 2021 og med yderligere 2,2 % den 1. april 2022. Overtids- og genebetalingen stiger på samme tidspunkter med hhv. 3,2 % og 1,6 %. Pensionsbidraget stiger som det eneste den 1. april 2020 med 7,2 % - for det første år konverteret til et engangsbeløb.