Alle nyheder

31. oktober 2019

Nyhed

EU forpligter sig til at beskytte verdens have

EU har på den årlige konference ’Our Ocean’ afsat næsten €540 mio. til at følge 22 initiativer, som skal garantere rene, sunde og sikre have på hele kloden. Det glæder Danske Rederier.

Med over en halv milliard euro, sætter EU nu massivt ind for at sikre klodens have.

Med de nye initiativer vil EU bl.a. afsætte €250 mio. under EU's forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020, til research og innovation indenfor det maritime område. Det skal bl.a. bidrage til at nedbringe søfartens CO2-udledninger.


”Selvom shipping er blandt verdens mest klimavenlige transportformer, så udleder vi godt tre procent af verdens samlede CO2. Derfor er det vigtigt, at vi tager del i at bekæmpe klimaforandringerne. For at gøre det, er vi nødt til at investere massivt i forskning og udvikling, da vi er afhængige af løsninger, vi endnu ikke kender. Derfor glæder det os meget, at EU bl.a. forpligter sig til at bruge €250 mio. på research og innovation. Det er et nødvendigt skridt på vejen, og vi ser frem til yderligere tiltag i kommende år”, siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles repræsentation.

Med de nye initiativer forpligter Europa-Kommissionen sig også til at bekæmpe havforurening ved at støtte ”grøn shipping”. Derved vil de skibe, som reducerer mængden af affald om bord eller som formår at håndtere deres affald på en bæredygtig måde, blive belønnet ved en sænkelse af det affaldsgebyr de betaler, når de anløber en EU-havn.

Derudover vil EU med initiativerne afsætte over €100 millioner til at fremme udviklingen af en bæredygtig blå økonomi i Europa. Det inkluderer bl.a. investeringer i virksomheder, som bidrager til at mindske udledningen af CO2


“Danske Rederiers medlemmer er med helt fremme, både når det kommer til at sætte ambitiøse mål og teste nye fremdriftsformer.  Vi er derfor glade for disse nye initiativer, da de både vil bidrage til at mindske shipping branchens CO2-udledning og forurening samt være en fordel for de mange danske rederier, som allerede gør meget på dette område, siger Jens Valdemar Krenchel.

EU har siden den første ’Our Ocean’ konference i 2014 forpligtet sig til at følge 77 initiativer, hvoraf næsten 80 % er enten opnået eller næsten opnået. Danske Rederier ser derfor meget positivt på udsigterne for også at opnå de 22 nye initiativer.

 

Fakta:

  • Konferencen ’Our Ocean’ er blevet afholdt hvert år siden 2014.
  • Konferencen samler regeringer, virksomheder, NGO’er og forskningsinstitutioner, som deler erfaringer og kommer med konkrete løsningsforslag på de problemer, verdens have står overfor.
  • Konferencens formål er derudover, at deltagerne skal forpligte sig til at følge initiativer, som kan løse problemerne.
  • På konferencen offentliggjorde og forpligtede EU sig til at følge 22 konkrete og målrettede initiativer, der med et budget på næsten €540 mio. bl.a. skal tackle virkninger af klimaforandringerne, fremme innovation og støtte udviklingen af en bæredygtig blå økonomi både i og udenfor Europa.