Alle nyheder

25. februar 2019

Nyhed

EU godkender udvidelse af DIS-ordning til offshore-skibe

Europa-Kommissionen har netop godkendt en fritagelse af indkomstskat for sømænd på specialskibe i offshore sektoren, der blandt andet udfører opgaver relateret til havvind.

En længe ventet beslutning faldt fredag i Bruxelles, hvor Europa-Kommissionen, efter flere måneders granskning af statsstøttereglerne, valgte at blåstemple Folketingets beslutning fra foråret om at udvide adgangen til DIS-ordningen til også at omfatte flere offshore aktiviteter.

”Det er glædeligt, at Europa-Kommissionen nu giver offshore aktiviteter adgang til vigtige økonomiske rammevilkår, der kan fastholde beskæftigelsen i denne del af  dansk skibsfart, og samtidigt være med til at styrke det danske flag,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Der vil med den vedtagne ændring samtidigt kunne indgås kollektive overenskomster af danske faglige organisationer på vegne af søfarende, der arbejder om bord på disse specialskibe, når de arbejder på dansk sokkel i længere tid, uanset i hvilket land de søfarende måtte have bopæl.

”Jeg vil gerne kvittere for den gedigne indsats og det frugtbare samarbejde, der har været fra organisationer, myndigheder og politikere i processen op til Kommissionens godkendelse af udvidelsen. Det har stor betydning for at fastholde og udvikle Danmarks position som en førende søfartsnation,” siger Anne H. Steffensen.

Beslutningen om at tilføje sømænd på specialskibe til ordningen kommer i forlængelse af ændringer i den danske tonnageskatteordning, som Kommissionen den 12. oktober godkendte til også at omfatte de samme offshore aktiviteter.

Dermed er disse specialskibsaktiviteter nu fuldt ud ligestillet med øvrige skibe, der er opført i registret.

De omfattede aktiviteter udføres f.eks. af skibe, der yder visse støtte- og servicefunktioner til offshoreanlæg, vagtskibe og forsyningsskibe, samt skibe til bygning, reparation og nedtagning af vindmøller.

Med godkendelsen kan Danmark sætte udvidelsen i kraft, hvilket forventes at ske før sommerferien.