EU-liste over ophugningsværfter giver flere spørgsmål end svar

26.01.2017 Aktuelt

Linjerne blev trukket klart op på en konference om skibsophugning i London den 25. – 26. januar i London. Mens Rederiforeningen fortsat argumenterer for, at den europæiske liste over godkendte ophugningsværfter bør bruges som et incitament til at hæve standarderne globalt, kalder andre på yderligere lovgivning.

EU-kommissionen offentliggjorde for nylig sin første udgave af EU-listen over godkendte ophugningsværfter, hvor der på nuværende tidspunkt kun figurerer europæiske værfter. Listen, som omfatter 18 europæiske ophugningsværfter, var i høj grad omdrejningspunktet for drøftelserne i London på ACI’s fjerde konference om skibsophugning.

 

Teoretisk vs. faktisk kapacitet

EU-listen skelner mellem faktisk og teoretisk ophugningskapacitet for hvert værft, hvilket gør det vanskeligt at vurdere den europæiske ophugningskapacitet. Det er bekymrende for danske rederier, da EU’s ophugningsforordning træder i kraft, så snart den når en bestemt ophugningskapacitet. At basere beregningerne på en teoretisk kapacitet kan føre til, at man undviger denne øvelse.

 

"På nuværende tidspunkt er det yderst vanskeligt for rederierne at reagere på udkastet til EU’s liste, da den ikke indeholder nogen ophugningsværfter i tredjelande. Desuden er den teoretiske kapacitet meget forskellig fra den faktiske kapacitet, hvilket betyder, at den nuværende liste dækker alt mellem 12 pct. og 40 pct. af den kapacitet, som Kommissionen har sat sig som mål," sagde Simon C. Bergulf, EU-chef for Danmarks Rederiforening, under sin præsentation.

 

EU-listen er en milepæl

Patrizia Heidegger fra NGO’en, Shipbreaking Platform, understregede, at listen ikke var nogen mirakelkur, men markerede en vigtig milepæl for ophugning af skibe. Hun understregede også, at hvis de indiske værfter skulle føjes til listen, bør beslutningen ske på grundlag af påvist kvalitet.

 

Danmarks Rederiforening støtter dette perspektiv og opfordrede endvidere Kommissionen til at sikre, at alle inspektioner af værfter i tredjelande bliver udført på en inkluderende og transparent måde, ifølge Simon C. Bergulf:

 

"Det er åbenlyst, at EU-listen kan være en stor katalysator for forandring, hvis man tager en åben tilgang til ophugningsværfter i tredjelande. Der er sket enorme ændringer i Indien i det forløbne år, men det er stadig en proces, og kun et lokalt engagement vil sikre yderligere forbedringer".

 

Dette synspunkt blev gentaget af flere repræsentanter fra indiske ophugningsværfter under konferencen. Adskillige præsenterede nuværende og fremtidige lokale investeringer, for eksempel Chetan Patel fra Shree Ram Group, som understregede, at han vil anskaffe en massiv kran til sit værft, som gør det muligt at løfte både for og agter direkte over på et uigennemtrængeligt underlag.

 

Et vendepunkt kan meget vel være nået i Alang, men rederierne og ophugningsfaciliteterne skal holde kursen i fællesskab.

 

Baggrund om EU’s ophugningsforordning

EU’s skibsophugningsforordning træder i kraft senest den 31. december 2018 eller så snart EU-listen over godkendte ophugningsfaciliteter når kapaciteten på 2,5 mio. LDT.

 

Udkastet til listen over godkendte ophugningsfaciliteter blev offentliggjort december 2016 og indeholder på nuværende tidspunkt kun europæiske faciliteter. Der skelnes mellem teoretisk ophugningskapacitet (i alt over 1,1 mio. LDT) og faktisk kapacitet (300.000 LDT).

 

Ifølge Danmarks Rederiforening bliver 10 skibe under dansk flag i gennemsnit ophugget hvert år. En mindre del bliver ophugget i Danmark og resten hovedsageligt på skibsværfter i Indien, Kina og Tyrkiet.

 

Over 70 pct. af alt skibsophugning foregår i Sydasien.

Tilmeld nyheder

Meld dig til 'Seneste nyt' og du får automatisk en meddelelse pr. mail, når der er nyt fra Danske Rederier.

Kontaktpersoner

  1. Rasmus Bebe
    Pressechef, Danske Rederier
    Mobil:  +45 2116 6419