Alle nyheder

08. marts 2018

Nyhed

EU-medlemsstater vil afbureaukratisere meldeformaliteter for skibe

Med Danmark i spidsen har 13 EU-medlemsstater opfordret EU-Kommissionen til at fremlægge et ambitiøst forslag om revision af det såkaldte meldepligtsdirektiv. Danske Rederier støtter helhjertet op om at komme de enorme administrative byrder for rederierne i EU til livs.

Det nuværende meldepligtdirektiv introducerede konceptet om ”National Single Windows”, som skulle harmonisere meldeforpligtelser fra skibe til et enkelt digitalt system i alle medlemsstaterne. Desværre lykkedes det ikke at harmonisere datakravene eller måden at sende disse på. I stedet er man blot endt med at skabe endnu større byrder for rederierne i EU ved at lave forskellige systemer på tværs af lande og havne.

De 13 medlemsstater ønsker at forfølge på oprindelige mål, som var at forenkle processen, og skabe ​​et egentligt indre marked for skibsfart i EU. I et brev til Kommissionen ønsker landene at "frigøre det betydelige potentiale for forenkling og harmonisering ved at fremtidssikre direktivet, så det er i tråd med den digitale tidsalder gennem en bedre udnyttelse af eksisterende datakilder og automatisering af administrative processer."

Danske Rederier har gang på gang understreget det presserende behov for at rette op på de negative virkninger af direktivet, der har skabt nye byrder og bureaukrati. I dag skal kaptajner anmelde variationer af de samme data igen og igen og i forskellige formater for hvert enkelt EU-land. Disse er tilmed i nogle tilfælde forskellige fra havn til havn i samme land. Medlemsstaternes opfordring skaber derfor et tiltrængt momentum og hilses velkommen af ​​Danske Rederier.

"Vi er meget glade for at se en stor gruppe af medlemsstater, der er villige til at rette op på et problem, der er årsag til store frustrationer og omkostninger i branchen, som i sidste ende rammer den bredere europæiske økonomi ", siger Danske Rederiers EU-direktør Casper Andersen.

Han mener, at der kan være lande, der er mindre entusiastiske i forhold til en ambitiøs løsning, men i betragtning af problemets presserende karakter, håber han, at dette initiativ vil påvirke dem i en positiv retning.

EU-Kommissionens forslag er fastsat til offentliggørelse den 2. maj. Følgende lande står bag opfordringen til Kommissionen – Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Luxembourg, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Sverige.