Alle nyheder

13. december 2019

Nyhed

EU styrker handels-regulering

Europa-Kommissionen styrker nu den værktøjskasse, der skal sikre Europas interesser inden for international handel. Danske Rederier bakker op om initiativet, som er specielt vigtigt nu hvor verdenshandelsorganisationen, WTO, er paralyseret.

Det skal være muligt for EU at reagere i en handelsstrid, selvom den ikke har været gennem alle niveauer i verdenshandelsorganisationen WTO. Det er kernen i Kommissionens forslag om at ændre den eksisterende håndhævelsesregulering.

Forslaget kommer som en direkte reaktion på blokaden af WTO’s appeldomstol.


”I en tid med flere usikre faktorer i forhold til åben og fair international handel, er det vigtigt, at EU sikrer det respektfulde forhold mellem EU og dets handelspartnere. Derfor bakker vi op om forslaget her, der nærmest er en nødvendighed, når WTO står i de udfordringer, som det gør,” siger Jacob K. Clasen, direktør for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier.

WTO’s paralysering

Som reguleringen ser ud i dag, skal en strid gå igennem alle niveauerne i WTO, herunder appelniveauet, før EU kan reagere. Men med den amerikansk blokade for valg af nye dommere, er appeldomstolen ikke arbejdsdygtig. Det giver mulighed for, at en part kan undgå sine forpligtelser ved blot at appellere en sag, der kommer til at ligge i en lammet appeldomstol, i et endnu uvist tidsrum.

EU’s forslag går ud på, at hvis et land indfører ulovlige handelsrestriktioner, og EU starter tvistbilæggelsesproceduren, men landet efterfølgende appellerer sagen til det paralyserede WTO appelorgan, kan EU tage sin nye mekanisme i brug og reagere over for den ulovlig handelsrestriktion.

”Med den nye mekanisme får EU en reel mulighed for at reagere over for parter, der ikke alene har indført ulovlige handelsrestriktioner, men også udnytter, at appeldomstolen i WTO er paralyseret. Ønsket fra Danske Rederier er selvfølgelig, at tvisten omkring WTO bliver løst. Uden et arbejdsdygtigt WTO er en øget optrapning af en handelskrig desværre blevet mere sandsynligt. Derfor er EU's udspil vigtigt,” siger Jacob K. Clasen.

Forslaget til EU’s nye mekanisme vil også gælde for bilæggelsen af tvister i handelsaftaler, hvor EU er part.


FAKTA:

  • EU's håndhævelsesregulering er det primære europæiske våben i handelsstridigheder. Det er hidtil kun blevet brugt, når EU har fået medhold i to instanser ved verdenshandelsorganisationen, WTO.

  • Europa-Kommission foreslår at ændre håndhævelsesreguleringen  så EU ved handelstvister har mulighed for at reagere uden at vente på WTO.

  • Foranstaltningerne skal stå i rimeligt forhold til den forringelse af EU’s kommercielle interesser, der er forårsaget af det pågældende land.

  • Hvis en appelsag i WTO ikke kan afsluttes, skal EU ifølge forslaget kunne begrænse sin handel med det land, de er uenige med ved at indføre forhøjede toldsatser.

Forklaringen på WTO’s paralysering ligger i, at USA’s præsident, Donald Trump, som sin forgænger, Barack Obama, har blokeret for udnævnelsen af nye dommere til WTO’s appeldomstol. Blokeringen har medført, at der fra den 11. december blot er en enkelt tilbageværende dommer. Appeldomstolen er derfor ikke længere funktionsdygtigt, da det står i reglerne, at der minimum skal være tre dommere. Årsagen til at USA har modsat sig at udnævne nye dommere er utilfredsheden med det eksisterende WTO-system.