Alle nyheder

11. december 2019

Nyhed

Europa-Kommissionen lancerer klimaambitioner

Formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har i dag offentliggjort Europa-Kommissionens klimaambitioner i form af den såkaldte ’Green Deal’. Danske Rederier hilser de høje klimaambitioner velkomne og ser flere gode takter som f.eks. fokus på udvikling af nye brændstoffer og ambitioner for nærskibstrafikken.

Danske Rederier er dog skeptisk over for Kommissionens tiltag om at foreslå en udvidelse af EU’s CO2-kvotehandelssystem -  det såkaldte ETS - til den maritime sektor.

”Vi er enige i, at det er nødvendigt at nedbringe søfartens CO2-udledning. På dette område er Danske Rederiers medlemmer førende. Men vi skal gøre det sådan, så vi opnår størst effekt,” siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles Repræsentation.

”Søfart til og fra - samt inden for -  EU udleder ifølge EU's egne data kun omkring 1/6 af branchens globale CO2-udledning. For at få størst effekt, bør en regulering af skibsfartens udledninger derfor foregå på globalt niveau og ikke regionalt i EU,” siger Jens Valdemar Krenchel.

Fokus på reelle reduktioner

Hos Danske Rederier ønsker man, at reguleringsmæssige tiltag fører til reelle reduktioner, fremmer innovation og tilgodeser first movers. De må ikke føre til unødvendigt bureaukrati, og frem for alt er det afgørende, at kommende EU-tiltag kan løftes op og gennemføres på globalt niveau via FN’s internationale søfartsorganisation, IMO.

 

”Hvis vi skal nå vores ambitiøse mål om klimaneutral skibsfart, så er europæisk kvotehandel ikke det, der bringer os i mål. Vejen til CO2-neutral skibsfart går gennem en massiv forsknings- og udviklingsindsats. Industrien er klar, men kan ikke klare den opgave alene", siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

Hun understreger, at der er brug for alle interessenter, som f.eks. energileverandører og udstyrsproducenter, hvis det skal lykkes at blive CO2-netural.

”Derfor er det vigtigt, at EU tør sætte baren højt og sætte ind dér, hvor det giver mening. Det kan f.eks. være ved at sætte tryk på indsatsen for at reducere ventetiden i europæiske havne, optimere samarbejdet mellem godstransport til lands og til vands samt etablere test- og demonstrationsfaciliteter til udvikling af nye brændstoffer. Sidst, men ikke mindst bør EU tage internationalt lederskab i IMO og arbejde for globale regler,” siger Maria Skipper Schwenn.

Fakta:

  • Den nye Europa-Kommission begyndte sin 5-årige mandatperiode d. 1. december 2019.
  • Frans Timmermans er ny klimakommissær og har fået ansvaret for ’The Green Deal’.
  • ’The Green Deal’ beskriver Kommissionens klimavisioner, samt hvilke lovforslag Kommissionen ønsker at få vedtaget på det grønne område.

LÆS MERE HER 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf