Alle nyheder

08. juni 2017

Nyhed

EU's ministre sætter den rigtige kurs for den maritime transportpolitik

EU’s transportministre sendte i dag et stærkt signal om fortsat opbakning til den europæiske maritime branche. Det skete på et møde i EU’s Ministerråd, hvor transportministrene vedtog prioriteterne for EU’s samlede maritime transportpolitik frem til 2020. EU-landenes understregning af, at erhvervets globale udgangspunkt bedst understøttes af global regulering i regi af IMO rammer plet, mener Danske Rederier.

Klimaforandringer skal håndteres globalt

EU’s transportministre har i dag givet en meget klar opbakning til IMO som det centrale internationale lovgivningsforum for søfarten. I de såkaldte rådskonklusioner fra dagens møde fremgår det klart, at eksempelvis klimaforandringer og miljøbeskyttelse forudsætter et globalt svar. I den forbindelse kvitterer ministrene for den konkrete køreplan i IMO, der skal føre til en foreløbig reduktionsstrategi for søfartens CO2-udledninger i foråret 2018.  

 

”Vi er meget tilfredse med transportministrenes tydelige opbakning til den igangværende proces i IMO, når det gælder arbejdet med at nedbringe drivhusgasudledninger for søfarten. Danske Rederier går forrest for en ambitiøs global aftale med konkrete målsætninger. Vi mener, at Europa-Parlamentets krav, om at inkludere søfarten i EU’s kvotehandelssystem, er en uhensigtsmæssig fremgangsmåde, der vil føre til mere bureaukrati og færre reduktioner end en global aftale,” siger Casper Andersen, chef for Danske Rederiers sekretariat i Bruxelles.

 

Danske mærkesager afspejlet i prioriteterne

Transportministrenes prioriteter omfatter også et klart fokus på konkurrenceevne og digitalisering som de væsentlige pejlemærker. Derudover fastslår ministrene, at der er fuld opbakning til de maritime statsstøtteretningslinjer, som grundlag for en fortsat succesfuld europæisk søfartsklynge, der bidrager til den europæiske økonomi.

 

”Der er tydelige aftryk efter danske mærkesager i ministrenes konklusioner på alt fra digitalisering over generel bæredygtighed i søfarten som en effektiv transportform, så det er vi meget tilfredse med. Det gælder ikke mindst den udtalte anerkendelse af retningslinjerne for maritim statsstøtte som forudsætning for at kunne fastholde en konkurrencedygtig søfartsklynge i Europa. Næste skridt bliver, at Kommissionen sætter fart på en ny, samlet EU-strategi for det maritime område, som afløser for den nuværende, der løber til næste år,” siger Casper Andersen. 

Læs rådskonklusionerne her.