Alle nyheder

08. februar 2018

Nyhed

Fælles indsats bremser dobbelt regulering på offshore-området

EU-Kommissionen har lyttet til industrien og de danske myndigheder. Der bliver nemlig ikke fremsat forslag om, at udstyr på flydende boreplatforme, de såkaldte Mobile Offshore Drilling Units (MODU’er) skal omfattes af EU’s produktsikkerhedsregler.

Beslutningen fra EU-kommissionen får ros fra erhvervet, da der allerede i dag er en passende regulering af området med fokus på høj sikkerhed.

 

“Når udvidelsen af kravene nu er skrinlagt, undgår vi krav om dobbeltdokumentation og -certificering for mobile offshore boreenheder, hvilket heller ikke havde øget sikkerheden. Vi er glade for regeringens indsats til at undgå øgede administrative byrder og omkostninger,” siger Frederik Smidth, teknisk chef hos Mærsk Drilling.

 

En udvidelse af direktiverne ville have haft en række ulemper for industrien. Virksomhederne kunne blandt andet se frem til øgede administrative byrder og omkostninger i forbindelse med dobbeltcertificering af udstyr, uden at det ville medføre et løft af sikkerheden eller kvaliteten. Det kunne besværliggøre adgangen til markeder uden for EU, hvor man ikke accepterer EU’s certificering, men tager udgangspunkt i internationale standarder.

 

”Vi har arbejdet for, at de såkaldte MODU’er ikke omfattes af reglerne om produktsikkerhed, da det vil medføre et tab af konkurrenceevne på et område, hvor sikkerheden allerede er høj, og der er internationale standarder på plads. EU’s regler for offshoresikkerhed udstikker allerede i dag en række krav til udstyr, som er udviklet gennem en lang årrække,” siger Henriette Ingvarsen, erhvervsjuridisk chef i Danske Rederier.

 

Danske Rederier gjorde opmærksom på udfordringen med dobbeltregulering tilbage i 2016 og spillede sagen ind til regeringens Implementeringsråd. Herefter besluttede regeringen i januar 2017, at der skulle laves en såkaldt ”tidlig indsats” på EU-niveau for at undgå dobbelt regulering. Det har nu resulteret i, at forslaget droppes af EU-Kommissionen.

 

Baggrund – Høj sikkerhed inden for offshore

I kølvandet på eksplosionen på boreriggen Deepwater Horizon i den Mexicanske Golf i 2010 gennemgik EU-Kommissionen relevante regler for at vurdere, hvorvidt disse var tilstrækkelige til at undgå lignende ulykker i den europæiske offshoresektor. Resultatet blev et forslag til, hvad der senere skulle blive til EU’s offshoresikkerhedsdirektiv.

 

Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge, om EU’s produktsikkerhedsregler også skal omfatte mobile offshoreenheder og udstyr installeret på disse. Det er i lyset af dette arbejde, at EU-kommissionen nu har besluttet, at sikkerheden i forvejen er tilstrækkelig høj, og der således ikke er behov for yderligere regler.