Alle nyheder

06. september 2019

Nyhed

Færgefarten fortsætter fremdriften

Hvert minut afgår der en færge fra eller til en dansk havn, og Færgerederiernes formand kunne på den netop overståede generalforsamling endnu engang berette om en stigning i antal afgange og overførte passagerer, gods og biler.

 

Samtidig er der forandringer på vej. Færgerederierne har med et forstærket fokus på den grønne omstilling investeret 5,5 milliarder i nye og grønnere færger i årene 2013 til 2018.

 

Det betyder, at mange af de danske færger allerede er godt i gang med at sejle grønt.

 

”CO2-udledningen er allerede faldet markant”, siger formanden for Færgerederierne, Søren Poulsgaard Jensen, i Færgerederiernes årsberetning 2019, som blev præsenteret på lørdagens generalforsamling på Fanø. Og han fortsætter:

 

”I den grønne omstilling må alle bidrage til at sænke CO2-aftrykket, og færgerne er godt på vej. Nogle er overgået til el-drift, andre til hybriddrift, og mere traditionelle færger energioptimeres løbende.”

 

Landevejsprincippet er en succes

 

Ifølge færgerederierne skyldes en del af sidste års øgede aktivitet indførelsen af landevejsprincippet, som betyder, at det skal koste det samme at tage med færgen, som det ville koste at køre en tilsvarende strækning i bil på en landevej.

 

En støtte, som har medført mærkbart billigere færgebilletter.

 

”Fra øerne lyder det, at prisen nu ikke længere er den største barriere for yderligere vækst, og det vidner om, at vi er nået langt de seneste fire år”, siger Søren Poulsgaard Jensen.

 

Fremdriften skal forsætte

Branchens succes får ikke rederierne til at sænke ambitionsniveaet – tværtimod.

I forhold til den grønne omstilling, så skal færgerne sejle helt emissionsfrit i fremtiden.

 

Derudover er der et klart ønske om at styrke rekrutteringsindsatsen, så rederierne også i fremtiden kan tiltrække nok af de rette folk til en karriere i dansk færgefart.

 

Derfor er Færgerederierne gået sammen med Danske Rederier for at sætte fokus på at tiltrække flere kvinder til Det Blå Danmark.

 

Der er på nuværende tidspunkt 3 pct. kvinder i søfarten og det tal er alt for lavt, mener Søren Poulsgaard Jensen, som håber på at flere kvinder i fremtiden vil vælge en maritim uddannelse.  

 

Bestyrelsen genvalgt

Generalforsamlingen bød også på et genvalg af alle tre bestyrelsesmedlemmer.

Adm. direktør Søren Poulsgaard Jensen, Scandlines Danmark, fortsætter som formand, adm. direktør Carsten Jensen, MOLSLINJEN A/S, som næstformand og adm. direktør Johan Röstin, ForSea AB, som bestyrelsesmedlem.

 

Den samlede bestyrelse ser herefter sådan ud:

Formand: Adm. direktør Søren Poulsgaard Jensen, Scandlines Danmark

Næstformand: Adm. direktør Carsten Jensen, MOLSLINJEN A/S

Bestyrelsesmedlem: Adm. direktør Johan Röstin, ForSea AB

 

 FAKTA:

 

Organisationen Færgerederierne er en branche- og arbejdsgiverorganisation for danske færgerederier med fast rutefart, der er indrettet til at medtage køretøjer og befordre mere end 12 passagerer.

 

Organisationen varetager medlemmernes branche- og arbejdsgiverinteresser nationalt og internationalt, hvilket bl.a. inkluderer deltagelse i udvalg og nævn, samt indgåelse af kollektive overenskomster.