Færre særkrav styrker dansk søfarts konkurrenceevne

30.01.2017 Aktuelt

Søfartsstyrelsen har undersøgt danske særkrav indenfor eget ressort. Den nye benchmark er frugten af en anbefaling fra regeringens Implementeringsråd, som baner vejen for at rydde ud i særkravene. Rigtig godt tiltag, som vil slå en tyk streg under, at dansk flag er konkurrencedygtigt på det tekniske område, når saneringen er gennemført, mener Danmarks Rederiforening.

I foråret blev regeringen opfordret til at benchmarke danske særkrav på det maritime område af regeringens Implementeringsråd, hvor Danmarks Rederiforening sidder med. Regeringen med Troels Lund Poulsen i spidsen tilsluttede sig, at der skulle gennemføres en sådan benchmark. Den er nu afsluttet.

Den færdige benchmark identificerer 33 særkrav, som Søfartsstyrelsen nu vil tage livtag med til gavn for dansk søfart. Langt de vil blive fjernet over den næste tid, hvilket vil styrke danske rederiers konkurrenceevne. Det resultat er godt på to måder:

”Først og fremmest er der grund til at glæde sig over, at listen trods alt ikke er længere, selv om den holdes op imod det bedste af fem andre flag. Det understreger, at dansk flag ikke er langt fra at være fuldt konkurrencedygtigt overfor de lande, som vi konkurrerer med. Derfor er det stærkt, at myndighederne nu gør klar til at fjerne så mange af de unødige særregler, som benchmarken identificerede. Det slår en tyk streg under, at dansk flag er attraktivt,” mener Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening.

Det fremgår af den nye analyse, at indflagning af et mellemstort skib i snit koster op imod en halv million mere i Danmark, hvis det holdes op imod det mest konventionsnære krav i et af de udvalgte benchmark-lande: Singapore, Malta, Tyskland, Storbritannien og Norge. Dette under forudsætning af, at myndighederne udviser almindelig fleksibilitet ved indflagningen.

”Den endelige rapport viser med alt tydelighed, at den her benchmark var nødvendig. For det kan godt være, at listen med særkrav på dette felt ikke var lang– og nu tegner det tilmed til, at de bliver håndteret. Men en halv million kroner er for meget, når du overvejer, hvor du vil indflage et skib. Derfor gavner det de danske rederier, at rammevilkårene nu trimmes på det tekniske område,” siger Jakob Ullegård.

I hans øjne peger succesen med denne benchmark også til, at tilsvarende øvelser bør laves på andre områder, hvor danske rammevilkår har hængepartier. Det gælder blandt andet på miljø- og arbejdsmiljøområdet, som den foreliggende benchmark bevidst har undladt at beskæftige sig med. Her vil der efter alt at dømme også være unødige særregler, som med fordel kan fjernes, hvilket Danmarks Rederiforening vil arbejde for.

Tilmeld nyheder

Meld dig til 'Seneste nyt' og du får automatisk en meddelelse pr. mail, når der er nyt fra Danske Rederier.

Kontaktpersoner

  1. Rasmus Bebe
    Pressechef, Danske Rederier
    Mobil:  +45 2116 6419
  2. Jakob Ullegård
    Direktør, Danske Rederier
    Mobil:  +45 5115 6008