Alle nyheder

14. december 2020

Nyhed

Færre slæbebåde skal tage lods ombord

Foto: NH Towage

En dansk særregel bliver nu ændret, så færre slæbebåde behøver tage lods ombord. Ændringen betyder, at vi får samme regler som vores nabolande.

 Fra 1. januar 2021 må slæbebåde i gravede render eller afmærkede sejlløb bugsere større genstande uden nødvendigvis at tage lods ombord.

 

Det ligger fast efter Søfartsstyrelsen har ændret en række bekendtgørelser, der vedrører sejlads med lods og slæbebåde.

 

Tidligere måtte det bugserede maksimalt måle 28 meter i længden, men det ændres nu til maksimalt 50 meter i længden. Bredden må være op til 20 meter. Det kan være pramme, kabler, installationsfundamenter eller skibsskrog, som trækkes i vandet efter slæbebådene.

 

Det er en ændring, som Danske Rederier har arbejdet for som led i det igangværende servicetjek af lodsreglerne. Med den foreslåede justering kommer de danske regler, for hvornår der skal tages lods om bord, til at ligne reglerne i vores nabolande som blandt andet Norge, Sverige, Polen og Holland.

 

”Lige regler giver lige konkurrence, og derfor synes vi, at det er godt, at vi nu får fjernet en regel, der giver flere restriktioner for slæbebåde i Danmark end i udlandet,” siger Niels Henriksen, ejer og adm. direktør i NH Towage.

 

I Danske Rederier er man også glade for, at vi nu også får de samme vilkår, som de omkringliggende lande, når det gælder slæbebåde:

 

”Vores vigtigste opgave er at sikre rimelige og konkurrencedygtige vilkår for danske rederier uden at gå på kompromis med sikkerheden. Derfor ser vi det som en klar sejr, at reglerne nu harmoneres med vores nabolande, når både Søfartsstyrelsen, rederier og lodser er enige om, at den nye grænse på 50 meter er fuldt forsvarlig,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

 

”Meget er sket siden 1995, hvor 28 meters reglen stammer fra. Vi har i dag langt bedre elektroniske søkort og skibe med bedre navigationsudstyr og manøvremuligheder og derfor giver det rigtig god mening at gøre reglerne tidssvarende,” slutter Maria Skipper Schwenn.

 

Bekendtgørelsesændringerne træder i kraft 1. januar 2021.