Alle nyheder

02. april 2019

Nyhed

Falske skibe skal bekæmpes

Det skal være slut med skibe, som sejler under falsk flag, mener FN’s søfartsorganisation. Derfor indfører de nye hjælpemidler, som skal gøre det nemmere at gennemskue om et skib er lovligt registreret.

Når et skib anvender et falsk flag, er det ofte for at undgå FN sanktioner eller for at begå kriminalitet, men det er ikke altid nemt at afkode, om flaget er falsk, eller om det fra en verificeret registreringsmyndighed.

FN’s søfartsorganisation IMO juridiske komité ønsker at gøre det lettere at gennemskue flagenes ægthed.  Derfor besluttede komitéen i sidste uge at indføre en ’best practice ’-vejledning på området, samt at tilføje informationer til det globale informationssystem, GISIS, så andre flag- og havnestater hurtigt kan verificere registreringsmyndigheden og bremse eventuelle ulovligheder.

”Tiltro til et skibs flag er vigtigt. Det er et kvalitetsstempel. Men det er også vigtigt at kunne sejle frit, og at den åbne adgang til havne bibeholdes internationalt. Vi støtter derfor komitéens initiativer på området, så længe det ikke gør det mere besværligt at registrere skibe”, siger Henriette Ingvardsen, erhvervsjuridisk chef i Danske Rederier.

Skibets flag er vigtigt, da nationaliteten på flaget afgør, hvilken domstolsmyndighed skibet tilhører, samt om skibet opfylder internationale regler.

Dagsordenen på mødet for IMO juridiske komité bød også på drøftelser af synliggørelsen af de internationale søretslige principperne om ansvar og ansvarsbegrænsning. De søretslige konventioner bygger på, at rederen har et objektivt ansvar, altså ansvar uden skyld, mod til gengæld en begrænsning af ansvar, så skibene kan forsikres. Komitéen var enige om at sætte punktet fast på dagsordenen.

”Det er vigtigt, at strukturen bibeholdes og fortolkes ensartet internationalt, så tilskadekomne har samme rettigheder uanset nationalitet. Det er derfor positivt, at komitéen ønsker at tydeliggøre dette”, siger Henriette Ingvardsen.

Også emner som arbejdet med at tilpasse de søretslige konventioner om ansvar og erstatning til automatisering af skibe blev diskuteret. Arbejdet støtter op om arbejdet i IMO’s sikkerhedskomité, som kigger på de internationale regler i forbindelse med design, konstruktion og operation af skibe.

Landene udvekslede også erfaringer og udfordringer med endelig tiltrædelse af konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer (HNS-konventionen). På nuværende tidspunkt har Norge, Canada, Tyrkiet og Danmark ratificeret konventionen, og bl.a. Sverige og Finland er på vej. Konventionen træder i kraft, når 12 lande, der repræsenterer en tilstrækkelig mængde af den globale tonnage, bakker op.