Alle nyheder

31. marts 2021

Nyhed

Første danske havplan på trapperne

Danske Rederier byder regeringens bud på en ny havplan velkommen – og glæder sig over tiltag, der kan understøtte de maritime erhverv.

Havet er ikke kun hjem for fisk og fugle – det er også arbejdsplads for en række maritime erhverv, som alle bidrager til Danmarks velstand. Derfor hilser Danske Rederier den første danske havplan velkommen. En havplan hvor sameksistens er nøglen.

 

”Vi er først og fremmest glade for at se, at vi nu har et bud på en dansk havplan. Det har med garanti ikke været nogen nem øvelse at skulle kortlægge interesser for alle havets erhverv – både for i dag og for fremtiden. Så en stor cadeau til Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen for det store arbejde,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier  

 

Godt nyt for dansk søfart
Søfarten dækker over mange forskellige segmenter. Fra de danske færger og fragtskibe - over installationsfartøjer til udbygning af havvind – til sandsugere, der bidrager til bl.a. dansk infrastrukturudbygning.

 

Fælles for alle disse er, at de med store investeringer i skibene har behov for vished om, at reglerne på området ikke skifter for ofte. Hos Danske Rederier glæder man sig derfor over, at den nye havplan har et særligt fokus på udbygningen med energi på havet:

 

”En af forudsætningerne for en fortsat grøn omstilling af det danske samfund, er investeringssikkerhed. Med den nye havplan håber vi nu på en endnu større gennemskuelighed og kontinuitet for alle havets erhverv. En gennemskuelighed som vil gøre det attraktivt fortsat at investere i Danmark,” siger Jacob K. Clasen.

 

Styrket international samtænkning

Samtidig med at den nye danske havplan skal kortlægge det danske havareal – og sørge for at balancere de mange interesser på havet – skal den også spille sammen med havplanerne hos vores europæiske naboer. I takt med at der i højere grad tages regionale initiativer – inden for bl.a. energi – er international samtænkning centralt. Hos Danske Rederier håber man derfor meget på, at der også er indtænkt en international dimension ind i udspillet:

”Nu har vi jo endnu ikke nærlæst det endelige udkast, men vi har i Danske Rederier lagt stor vægt på den internationale dimension i processen med havplanen. På havet er der nemlig ingen grænsebomme. Derfor er det vigtigt med samarbejde på tværs af de forskellige havregioner for på den måde at tage højde for evt. tværnationale projekter og interesser”, siger Jacob K. Clasen.

 

Havplanen er efter havplanloven gældende fra den sendes i høring, og den udstedes som en digital bekendtgørelse. Havplanen kan findes på www.havplan.dk, når høringen starter i dag onsdag den 31. marts